Sơn La đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống: Đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Nguyễn Nga| 02/12/2021 09:27

(TN&MT) - Để đưa Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 sớm vào cuộc sống, tỉnh Sơn La đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, các huyện, thành phố triển khai các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đa dạng các hình thức  tuyên truyền

Theo Sở TN&MT Sơn La, Luật BVMT năm 2020 đã đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác.

Đặc biệt, việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương thông qua chế định giao UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (quy định hiện hành phân cấp các Bộ, ngành đều có thể thẩm định Báo cáo ĐTM), đồng thời quy định các Bộ có liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp tỉnh trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả; Quy định này sẽ bảo đảm quản lý thống nhất tại địa phương, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, cấp phép sau này và phù hợp với xu hướng phân cấp cho địa phương.

Sơn La lồng ghép việc tuyên truyền quy định pháp luật về môi trường cùng hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Để đưa Luật BVMT 2020 vào cuộc sống, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167 về triển khai thi hành Luật. Sở TN&MT cũng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT của Sở với các nội dung, hoạt động cụ thể, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, Sở TN&MT đang giao các phòng chuyên môn thực hiện 19.400 tờ gấp giới thiệu, tuyên truyền phổ biến một số nội dung của Luật BVMT 2020 gửi tới UBND 12 huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12/2021. Đồng thời, đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật BVMT năm 2020, đăng tải thông tin tuyên truyền về những điểm mới của Luật 2020 so với năm 2014 lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Ban hành Công văn đề nghị các Sở, ngành, các huyện, thành phố nghiên cứu, góp ý với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, gửi Sở tổng hợp và báo cáo Bộ TN&MT.

Theo Kế hoạch thi hành Luật BVMT năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La, Sở TN&MT sẽ chủ trì soạn thảo 4 nội dung Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật, gồm: Điểm a, Khoản 3, Điều 14; Điểm c, Khoản 6, Điều 52; Khoản 6, Điều 53 và Khoản 6, Điều 64. Sở Tài chính chủ trì, soạn thảo 2 nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật, gồm: Khoản 3, Điều 45 và Khoản 4, Điều 169.

Trong tháng 11 vừa qua, Sở TN&MT đã tổ chức thành công 3 Hội nghị tuyên truyền các quy định trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học với khoảng 700 lượt người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức địa chính môi trường cấp xã, cán bộ quản lý về môi trường cấp huyện; các doanh nghiệp khoáng sản, chăn nuôi, chế biến nông sản… Công tác tuyên truyền về Luật còn được triển khai lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền từ cơ sở

Là 1 trong 4 doanh nghiệp chế biến cà phê lớn của tỉnh Sơn La với công suất 9.600 tấn cà phê quả tươi/niên vụ, ông Phạm Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế cho biết: Đơn vị đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo đúng Báo cáo ĐTM được duyệt và các yêu cầu của các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh, huyện. Doanh nghiệp cũng có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia các Hội nghị tập huấn về tài nguyên, môi trường do Sở TN&MT chủ trì. Đã tuyên truyền tới cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy trình xử lý, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trong sản xuất, kinh doanh.

Từ năm 2020 tới nay, Sở TN&MT đã ban hành 24.800 tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Tái xuất bản hơn 1.500 cuốn sổ tay hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV và thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh thường xuyên ra quân phát động hưởng ứng các Ngày lễ về môi trường, duy trì Ngày thứ 7 về cơ sở giúp dân xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh…

Những năm trước đây, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thường là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, nguồn nước trong niên vụ chế biến nông sản. Ông Phạm Duy Hùng, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: Huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT 2020, tổ chức tuyên truyền tới các xã, các bản có hoạt động sơ chế và tới từng hộ sơ chế nông sản. Tài liệu tuyên truyền được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, có hình ảnh minh họa trực quan, đưa các hộ tham quan tại các hộ chế biến đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Qua đó, các hộ dân đăng ký sơ chế nông sản niên vụ 2021-2022 đã có ý thức hơn trong việc hoàn thiện các thủ tục về môi trường, xây dựng các hồ chứa nước thải có lót bạt HDPE theo quy định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống: Đảm bảo thiết thực, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO