Sơn La: Đẩy mạnh phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản

Nguyễn Nga| 11/08/2020 20:29

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 2169/STNMT-TNN,KS&KTTV, về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, cơ bản các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được kiểm tra, rà soát đã chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản, môi trường và nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên vẫn còn có tổ chức, cá nhân khai thác không đúng với thiết kế mỏ đã được phê duyệt, khai thác vượt ra ngoài diện tích được cấp phép, thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản...

Để đảm bảo hoạt động khai thác khoáng sản tuân thủ theo quy định, Sở TN&MT đề nghị các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; Khai thác theo đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; khai thác đúng công suất được phép khai thác hàng năm, không khai thác vượt ra ngoài diện tích được cấp phép và báo cáo đúng sản lượng khai thác thực tế.

Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật (Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; lập bản đồ hiện trạng và bản vẽ mặt cắt hiện trạng; Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản).

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 280/TTr ngày 10/6/2020 của Thanh tra tỉnh về triển khai chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thực Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, do vậy Sở TN&MT không tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo kế hoạch được duyệt năm 2020.

Do đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND cấp xã nắm bắt các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã được cấp giấy phép khai thác thuộc địa bàn quản lý. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, kịp thời thông tin về Sở TN&MT để tổ chức kiểm tra theo quy định.

Trước ngày 31/1/2021, báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2020 thuộc địa bàn quản lý gửi về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Đẩy mạnh phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO