Tài nguyên

Sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Quy hoạch không gian biển

Phạm Oanh 19/09/2023 - 20:14

(TN&MT) - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền vào Quý IV năm 2023.

Theo cử tri tỉnh Kiên Giang, nhiều năm nay, nhiều tổ chức, cá nhân được thuê và giao mặt nước biển trên địa bàn các huyện đã hết thời gian giao và thuê, đã làm thủ tục xin giao và thuê lại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận do thiếu Quy hoạch không gian biển và việc triển khai 5 Nghị định 11- NĐ/CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định về giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển còn nhiều bất cập, không triển khai được.

Cử tri đề nghị sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Quy hoạch không gian biển và sửa đổi, bổ sung Nghị định 11, để người dân có thể thuê hoặc xin giao khu vực biển phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản, giải quyết sinh kế.

Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, ngày 16 tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Tờ trình số 325/TTr-BTNMT trình Chính phủ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bien-dao.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, do còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3483/BTNMT-BHĐVN ngày 16 tháng 5 năm 2023 về việc đề nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia. Tại Công văn số 4145/VPCP-NN ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia đến hết tháng 12 năm 2023.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền vào Quý IV năm 2023.

Đối với căn cứ giao khu vực biển liên quan đến các quy hoạch tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đã quy định rõ việc giao khu vực biển khi có quy hoạch và giao khu vực biển khi không có quy hoạch (vẫn bảo đảm thực hiện được khi không có các quy hoạch).

Do vậy, trong trường hợp chưa có các quy hoạch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, thì các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển (Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm xác định vị trí, ranh giới, diện tích để giao khu vực biển trong trường hợp chưa có các quy hoạch theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Quy hoạch không gian biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO