Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

20/01/2019 10:48

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin..., qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được đơn vị này đề ra.

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế vừa tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Sở TN&MT Thừa Thiên Huế vừa tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu

Ông Phan Văn Thông - Giám đốc Sở TN&MT cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Bộ TN&MT, năm 2018, Sở đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết khắc phục khó khăn, tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng chống tham nhũng. Các chỉ tiêu nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cơ bản được hoàn thành; các kế hoạch, chương trình, dự án trọng điểm Sở được phân công triển khai thực hiện tốt, hoàn thành tốt kế hoạch…

Theo đó năm vừa qua, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận, giải quyết hơn 9.800 văn bản đến và phát hành 3.870 văn bản đi. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Sở tiếp nhận và giải quyết hơn 800 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất 18 dự án với tổng diện tích 21,7 ha và thuê đất 48 dự án với diện tích 142,8ha.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 81 tổ chức, cơ sở tôn giáo, với diện tích đất 195,22ha. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư… được 4.382 giấy, với diện tích 844,63ha. Sở TN&MT cũng ký cấp đổi giấy cho 11.369 trường hợp.

Việc tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định, trình Thủ tướng ban hành “Khung chính sách di dời dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế” là việc quan trọng mà Sở TNMT Thừa Thiên Huế đã hoàn thành…
Việc tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định, trình Thủ tướng ban hành “Khung chính sách di dời dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế” là việc quan trọng mà Sở TNMT Thừa Thiên Huế đã hoàn thành…

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở đã hoàn thiện, đưa phần mềm Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào vận hành; tham mưu UBND tỉnh 35 văn bản để giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND TP. Huế và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ TN&MT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Khung chính sách di dời dân cư tại khu vực I di tích Kinh thành Huế” và đã được Thủ tướng phê duyệt. Tham mưu phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường, bố trí tái định cư khi thu hồi đất thực hiện đầu tư, xây dựng 165 công trình, dự án của các huyện, thị xã, TP. Huế.

Số tiền thu được từ công tác đấu giá sử dụng đất năm 2018 là 1.325 tỷ đồng, đạt 195% kế hoạch năm, trong đó cấp tỉnh 480 tỷ đồng, đạt 171%, cấp huyện là 845 tỷ đồng, đạt 211%.

Năm 2018, Sở TN&MT trình UBND tỉnh cấp mới 2 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 4 giấy phép gia hạn khoáng sản, 1 hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, 1 hồ sơ thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản. Trình UBND tỉnh phê duyệt 4 quyết định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 1,94 tỷ đồng.

Về lĩnh mực môi trường, năm 2018, công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tiếp tục được thực hiện đúng quy định và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Sở đã tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 25 hồ sơ Dự án báo cáo ĐTM, 2 đề án bảo vệ môi trường, thực hiện phê duyệt ký quỹ cải tạo phục hồi ĐTM của 3 hồ sơ dự án…

Đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đề ra trong năm 2019
Đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đề ra trong năm 2019

Sở TN&MT cũng đã thực hiện 21 cuộc thanh, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường và phòng chống tham nhũng đối với 81 tổ chức và 141 cá nhân. Qua đó lập 48 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức và 37 cá nhân, với tổng số tiền phạt hơn 596 triệu đồng; chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức, số tiền hơn 2.725 triệu đồng.

Cũng trong năm vừa qua, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh cho thành lập Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở. Triển khai dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh” và dự án “Điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2”. Phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức 2 lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và dầu khí mỏ hóa lỏng cho 243 cá nhân; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 18 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, với sự tham gia của gần 2.000 người. Tổ chức 4 đợt truyền thông, tuyên truyền về biến đổi khí hậu và làm vệ sinh bảo vệ môi trường, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sở TN&MT Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2019 này, đơn vị sẽ đưa cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tập trung thực hiện CCHC toàn diện, thực chất, nâng cao tính sẵn sàng phục vụ; chuyển mạnh sang cơ chế “phục vụ” trong điều hành, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp góp phần xây dựng hình ảnh “chính quyền thân thiện, phục vụ”. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật tham mưu ban hành đúng quy định của pháp luật; quy trình giải quyết thủ tục hành chính được cải cách cơ bản theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, cắt giảm thời gian. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 với số lượng cao hơn. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở gắn với hoạt động CCHC; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức, bộ máy; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở….

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong ngành TNMT Thừa Thiên Huế năm 2018
Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong ngành TN&MT Thừa Thiên Huế năm 2018

“Trong năm nay, Sở TN&MT Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu tỷ lệ diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho cá nhân đạt 98,56%, cho tổ chức đạt 99,5%. Thu tiền sử dụng đất 730 tỷ đồng. Góp phần tích cực vào việc hoàn một số chỉ tiêu như tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 51,9%; tỷ lê dân số nông thôn sử dụng nước sạch trên 85%; ổn định tỷ lệ che phủ rừng 57,3%; tỷ lệ rác thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định là 96%... Đặc biệt, trong lĩnh vực môi trường cần phải xử lý kịp thời và kiểm soát được những cơ sở gây ô nhiễm, tránh không để phát sinh các điểm nóng về môi trường, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành được giao năm 2019…”- ông Thông chia sẻ.

Tại hội nghị, đại diện các phòng ban, lãnh đạo các huyện, thị xã… đã tham mưu, góp ý, trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị, đề xuất Sở TN&MT và UBND tỉnh quan tâm một số nội dung liên quan như công tác giải phóng mặt bằng tại sân bay quốc tế Phú Bài, cấp đất cho các cơ sở tôn giáo ở thị xã Hương Thủy, lấn chiếm đất đai, đất thủy điện tại A Lưới, khai thác khoáng sản, cát sỏi lòng sông Hương, sông Bồ…

Ông Phan Thiên Định- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương những thành tích mà Sở TN&MT đã đạt được, đồng thời yêu cầu Sở TN&MT cần cố gắng nhiều mặt hơn nữa để thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh…

“Tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên ngành TNMT cần nâng cao hơn nữa thái độ, tinh thần phục vụ. Tăng cường chất lượng tham mưu về mặt nghiệp vụ cho lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Không được thụ động mà phải mạnh tay xử lý sai phạm, không nên đợi tỉnh vào cuộc. Sở cần hạn chế rườm rà trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Nên đẩy nhanh hơn nữa cơ sở dữ liệu địa chính. Theo dõi, giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các dự án chậm tiến độ. Nâng cao chất lượng báo cáo ĐTM để thẩm định một cách tốt nhất, an toàn nhất. Tỉnh cũng sẽ cố gắng nghiêm cấm việc khai thác cát, sỏi trên lòng sông, qua đó hạn chế tình trạng sạt lở sông, suối đang rất phức tạp trên địa bàn…”- ông Định nhấn mạnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO