Sở TN&MT Sơn La tăng 3 bậc chỉ số CCHC so với năm 2019

Nguyễn Nga| 25/01/2021 20:30

(TN&MT) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 do UBND tỉnh Sơn La vừa công bố, trong năm qua, chỉ số CCHC của Sở TN&MT đã tăng 5,67 điểm, tăng 3 bậc và đứng thứ 8/20 các sở, ban, ngành.

Sở TN&MT đã có nhiều đột phá về kết quả cải cách hành chính năm 2020

Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Sở TN&MT Sơn La đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC, đề ra các nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. Đồng thời, đã ban hành các kế hoạch về tuyên truyền, kiểm tra CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở...

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành gần 600 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Sở đã ban hành gần 3.300 văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh kiểm soát TTHC, Sở đã thường xuyên rà soát đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC và hệ thống TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu CCHC và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong năm, đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Quyết định 1079/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi thời gian, bổ sung cách thức thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc bản đồ tại Quyết định số 497; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực bảo vệ môi trường) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn của Sở TN&MT đạt 100%

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 630 hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực. Hồ sơ đã giải quyết xong trả kết quả cho tổ chức là 538 hồ sơ, 21 hồ sơ đang giải quyết, 69 hồ sơ trả lại. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%.

Các TTHC được công bố trên Cổng điện tử của tỉnh, được Sở TN&MT niêm yết (bằng bản giấy) công khai đúng quy định tại các nơi trực tiếp giải quyết TTHC. Ngoài ra, còn đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://www.sotnmt.sonla.gov.vn.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lĩnh vực TN&MT

Cùng với đó, công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục được quán triệt đầy đủ tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Hình thức tuyên truyền đa dạng, trên cổng thông tin điện tử của Sở, thường xuyên tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp giao ban của Sở…

Tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lĩnh vực TN&MT

Trong năm qua, Sở TN&MT đã tổ chức 3 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền về giáo dục pháp luật như: Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, và phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La; Hội nghị tập huấn lồng ghép Luật bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Hàng tuần, tháng, quý, thông qua các cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Sở với lãnh đạo, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức thuộc Sở. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao.

Công tác hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh. Sở đang tiếp tục tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường. Trong năm, đã thông báo công bố 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở đi vào hoạt động, đưa tổng số dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lên 11 dịch vụ.

Đồng thời, triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử đạt 100% TTHC. Hiện nay, Sở TN&MT có 32 TTHC được triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Năm 2021, để nâng cao hiệu quả CCHC lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản cụ thể hoá chủ trương chính sách của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nhằm giảm những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường của người dân và doanh nghiệp. Rà soát các văn bản trên lĩnh vực ngành quản lý để đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Xây dựng phương án và thực hiện đơn giản hóa TTHC đã được tỉnh phê duyệt. Rà soát, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết TTHC của các phòng đơn vị tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc công bố TTHC và ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định. Rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND, phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, đối với khối sở, tổng điểm trung bình đạt 90,25/100 điểm, tăng 4,68 điểm so với năm 2019, do Bộ chỉ số có nhiều tiêu chí, thang điểm mới, cách đánh giá được quy định chặt chẽ, thực chất, khách quan, sát với thực tế hơn; các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực hơn trong triển khai thực hiện. Trong đó, nhóm A (từ 90 điểm trở lên) có 14 đơn vị. Sở Nội vụ đứng thứ 1/20 sở, ban, ngành với 94,94 điểm.

Đối với khối huyện, tổng điểm trung bình đạt 86,15/100 điểm, tăng 4,77 điểm so với năm 2019. Nhóm A có 4 đơn vị, gồm: huyện Mộc Châu, Yên Châu, Sốp Cộp và TP Sơn La. Trong đó, huyện Mộc Châu đứng đầu trong 12 huyện, thành phố với 94,21 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Sơn La tăng 3 bậc chỉ số CCHC so với năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO