Sở TN&MT Long An: Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tường Tú| 09/03/2021 11:29

(TN&MT) - Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở TN&MT Long An đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng năm 2020, từ đó có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An. Phát huy những kết quả đạt được năm 2020, Sở TN&MT Long An quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Trong đó, Sở TN&MT có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở TN&MT Long An sẽ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Long An hoàn thành việc Lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, Sở TN&MT Long An sẽ tăng cường công tác đo đạc bản đồ, chỉnh lý biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; phấn đấu năm 2021 hoàn thành công tác chỉnh lý biến động, xây dựng cơ sở dữ liệu theo hướng số hóa và 70% số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác đo đạc bản đồ; chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND tỉnh Long An báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổng kết Kết luận số 720-KL/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để tập trung tăng cường lãnh đạo thực hiện, nhằm tạo thêm nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Long An có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Long An

Sở TN&MT Long An cũng sẽ tiếp tục thực hiện đóng cửa hầm đất đã khai thác xong trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 5/2/2020 của UBND tỉnh Long An, tiến hành các thủ tục đấu giá đất mặt nước đối với các hầm đã đóng cửa mỏ để tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước và quản lý tốt việc khai thác khoáng sản; tập trung rà soát, hoàn thành đóng bít các giếng khoan vi phạm, nhất là các giếng khoan trong Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông; tăng cường khai thác, sử dụng nước mặt thay cho khai thác nước ngầm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cũng theo ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An, năm 2021, Sở TN&MT sẽ chuẩn bị các điều kiện để triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 để khi Luật Bảo vệ môi trường mới này có hiệu lực thì áp dụng ngay vào thực tiễn. Đồng thời, xây dựng và triển khai các giải pháp xử lý chất thải, nhằm đạt được chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, như: tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%; tăng cường công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Sở TN&MT Long An cũng sẽ tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường 3 Cụm công nghiệp: Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa; kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại các khu - cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị; tăng cường công tác quan trắc để kịp thời phát hiện và có các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; giải quyết ô nhiễm 2 bãi rác lộ thiên tại huyện Bến Lức và Đức Huệ. Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ không cấp phép các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều tài nguyên và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Đặc biệt, Sở TN&MT Long An sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường; hướng tới giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cấp tỉnh dưới 1% và cấp huyện dưới 2%; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường. Sở TN&MT Long An cũng sẽ quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ngành TN&MT nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở TN&MT Long An sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chủ động và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngành TN&MT. Trong đó, Sở TN&MT chú trọng thanh, kiểm tra nội bộ, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, Sở TN&MT sẽ tăng cường và đổi mới phương thức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường; huy động nguồn lực nâng cao năng lực giám sát, thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Long An: Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO