--Quảng cáo---

Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đất đai

Đất đai - Trường Giang - 11:08 19/05/2020

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành quản lý đất đai có nhiều bước tiến cải cách hành chính (CCHC) nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Rà soát, cắt giảm các thủ tục

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết, thời gian qua, Tổng cục đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể năm 2016, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo Công văn số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 21/4/2016 của Bộ TN&MT về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Đồng thời, tổ chức rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai và đã trình Bộ ban hành, công bố thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trong đó, tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục về đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Cũng theo ông Mai Văn Phấn, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục được thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, riêng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trình Chính phủ để ký ban hành đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống còn 1/2 so với trước đây.

Đơn cử như: Nghị  định số 43/2014/NĐ-CP đã có quy định về việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất là Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp xã trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại cấp xã. Trường hợp địa phương tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì các cơ quan này tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bộ phận một cửa. Quá trình thực hiện quy định cho thấy, một bộ phận người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu được nhận hồ sơ và trả kết quả với thời gian và địa điểm theo nhu cầu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tạo cơ chế chủ động, linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, Dự thảo Nghị định đã có quy định việc cung cấp dịch vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thời gian, địa điểm theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được đẩy mạnh. Tổng cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 9/8/2018 của Bộ trưởng về việc sử dụng Văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, toàn bộ văn bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ

Ông Mai Văn Phấn cũng cho biết, trong năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế; nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường.

Duy trì, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản hồ sơ điện tử, chứng từ điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Tổng cục; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hệ thống thông tin, các dịch vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục; hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ.

Bên cạnh đó, hướng dẫn địa phương về tập trung đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng liên quan đến Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Cụ thể: Phối hợp với các cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ để trong quý II/2020 trình Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giao dịch điện tử về đất đai, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất để nâng cao chỉ số đăng ký tài sản (A7) lên từ 10 - 15 bậc, rút ngắn thời gian thực hiện đăng ký tài sản trên thực tế xuống còn không quá 30 ngày. Nâng cao xếp hạng chỉ số Chất lượng hành chính đất đai lên từ 5 - 7 bậc.

Phối hợp khi có yêu cầu của Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc công bố công khai số liệu về giải quyết tranh chấp về đất đai; rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc về tranh chấp đất đai.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục về đất đai năm 2019 đã giảm 10,7% so với năm 2016, giảm 29% đối với phản ánh có bôi trơn trong làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO