Quy hoạch, cân đối và phân bổ hợp lý quỹ đất

Trường Giang| 18/02/2021 11:19

(TN&MT) - Năm 2021, ngành quản lý đất đai sẽ đẩy mạnh công tác quy hoạch, cân đối và phân bổ hợp lý quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong năm 2020, Tổng cục đã đẩy mạnh thực hiện, hướng dẫn các địa phương về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, đã tổ chức chỉ đạo thực hiện lập Nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và trình Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020; đồng thời đã báo cáo Bộ TN&MT về những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Đặc biệt, để bảo đảm quỹ đất thu hút đầu tư đón làn sóng chuyển dịch đầu tư sau đại dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, Tổng cục đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng 10.896 ha chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và tăng 5.174 ha chỉ tiêu sử dụng đất ở tại đô thị cho một số tỉnh, thành phố.

Các địa phương đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã kịp thời tham mưu Bộ đề xuất, báo cáo Chính phủ để báo cáo UBTVQH xem xét ban hành Nghị quyết cho phép Chính phủ thực hiện các dự án phải thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021, năm 2022 khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã tham mưu, đề xuất đưa nội dung này vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để trình Chính phủ ban hành.

Ngoài ra, Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương, Tổng cục đã tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong đó đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất.

Đồng thời, Tổng cục đã tham mưu Bộ kiến nghị Chính phủ đưa vào Nghị quyết để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công nằm trong danh mục các công trình, dự án kèm theo Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, đã có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc các dự án đầu tư công xây dựng các công trình hạ tầng, dự án trọng điểm của địa phương đã được HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thì không phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương, trừ trường hợp phải báo cáo Quốc hội theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Trong năm 2020, Tổng cục đã tiếp nhận 93 văn bản của 27 tỉnh, thành phố đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp và đã cơ bản hoàn thành.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, trong năm 2021, Tổng cục sẽ tập trung xây dựng chiến lược sử dụng đất; quy hoạch, cân đối và phân bổ hợp lý quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, tập trung vào tổ chức thực hiện xây dựng Chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019; trong đó có tính đến xây dựng Chiến lược sử dụng đất theo các vùng.

Đồng thời, lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ cuối 2026 - 2030 theo quy định tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch, cân đối và phân bổ hợp lý quỹ đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO