Khoáng sản

Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Theo Chinhphu.vn 16/02/2024 - 19:39

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản- Ảnh 1.

Theo Thông tư, tổ chức thu phí là các cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả tài liệu địa chất, khoáng sản từ cơ quan cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư nêu rõ, mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu như sau:

Số TT
Loại tài liệu
Đơn
vị tính
Mức thu (đồng)
Tài liệu dạng giấy
Tài liệu dạng số
Photo
In
Dạng word, excel
Dạng rastor
Dạng vector
A
Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản
I
Thuyết minh

1
Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo
Trang A4
7.000
7.500
7.500
7.000

2
Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn
Trang A4
2.000
2.500
2.500
2.000

3
Lịch sử nghiên cứu địa chất
Trang A4
2.000
2.500
2.500
2.000

4
Các phương pháp và công tác điều tra, đánh giá khoáng sản
Trang A4
7.000
7.500
7.500
7.000

5
Đặc điểm địa chất vùng
Trang A4
7.000
7.500
7.500
7.000

6
Đặc điểm khoáng sản
Trang A4
22.500
23.000
23.500
23.000

7
Đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất công trình
Trang A4
7.000
7.500
7.500
7.000

8
Tính tài nguyên dự báo trữ lượng khoáng sản
Trang A4
22.500
23.000
23.500
23.000

9
Bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản
Trang A4
2.000
2.500
2.500
2.000

10
Báo cáo kinh tế
Trang A4
2.000
2.500
2.500
2.000

11
Các nội dung khác
Trang A4
2.000
2.500
2.500
2.000

Tổ chức thu phí được trích để lại 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO