--Quảng cáo---

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công

Thời sự - 00:00 18/06/2014

(TN&MT) - Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công với đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành.

   
(TN&MT) - Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công với đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành.
   
  Luật Đầu tư công bao gồm sáu chương, 108 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
   
  Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
   
  Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
   
  Việc thực hiện chương trình, dự án đầu tư công tại nước ngoài tuân thủ các quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.
   
  Theo báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị sắp xếp lại các quy định về công khai, minh bạch trong đầu tư công tại Điều 14 cho phù hợp với quy trình của hoạt động đầu tư công. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa Điều 14 của dự thảo Luật theo hướng quy định rõ trình tự, các nội dung phải thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc công khai các nội dung đầu tư công theo quy định của pháp luật.
   
  Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể tiêu chí và cách thức đánh giá hiệu quả đầu tư công trong dự thảo Luật. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung yêu cầu tính toán cụ thể hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của chương trình, dự án tại Điều 34, Điều 35 và Điều 36 của dự thảo Luật.
   
T.H
   
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO