Trong nước

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Thanh Tùng - Khương Trung 21/05/2024 - 17:36

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 21/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm đối với đấu giá viên

Trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã sửa đổi, bổ sung 42 điều và bãi bỏ 3 điều của Luật hiện hành; bổ sung 3 điều mới; tăng 17 khoản so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu nhưng chủ yếu là sửa về mặt kỹ thuật lập pháp, không phát sinh nhiều chính sách mới.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “nhằm mục đích trục lợi” đối với hành vi “để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá” tại điểm đ1 khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 9 để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tính khả thi của quy định này.

99.jpg
Ông Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Đồng thời, để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, ngăn chặn tình trạng thông đồng, móc nối với nhau trong một cuộc đấu giá tài sản, dự thảo Luật đã bỏ cụm từ “để trả giá” quy định tại điểm d1 khoản 5 Điều 9 nhằm mở rộng hành vi bị nghiêm cấm mà không cần xét đến mục đích đối với trường hợp người tham gia đấu giá nhận ủy quyền tham gia cuộc đấu giá của một hoặc hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó hoặc những người này là người tham gia đấu giá tài sản đó.

Ngoài ra, qua rà soát, để bảo đảm thống nhất với quy định tại Điều 218 của Bộ luật Hình sự, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm đối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong việc lập danh sách khống về người đăng ký tham gia đấu giá, lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động đấu giá tài sản; đồng thời, nghiêm cấm đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thông đồng, móc nối với nhau để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản quy định tại Điều 24, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản mà không phân biệt tài sản công hay tài sản tư.

Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 (tài sản công) thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải thực hiện đấu giá theo trình tự, thủ tục do Luật Đấu giá tài sản quy định.

Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 (tài sản tư) thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận với người có tài sản đấu giá áp dụng toàn bộ hoặc các điều, khoản, điểm cụ thể về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản, tương tự như quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.

Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung quyền của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được liên kết với các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khác để tổ chức việc đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4.

888.jpg
Quang cảnh phiên họp

Mức tiền đặt trước tối thiểu là 10%, tối đa là 20% giá khởi điểm

Đối với quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước tại Điều 39, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật quy định rõ hơn về tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù và thường là tài sản có giá trị lớn, có thể tác động đến thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, mức tiền đặt trước tối thiểu là 10% và mức tối đa là 20% giá khởi điểm để góp phần hạn chế tình trạng người trúng đấu giá bỏ cọc, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, đất đai, tần số vô tuyến điện… và thực tiễn áp dụng việc đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù này.

Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp đấu giá quyền cho thuê tài sản mà giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng năm thì tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm nhân với thời hạn cho thuê.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, UBTVQH cho rằng, việc nâng mức tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản và tài sản khác là không phù hợp vì các tài sản đặc thù này thường có giá trị rất lớn.

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, quá trình triển khai quy định về mức tiền đặt trước từ 5% đến 20% của Luật hiện hành cơ bản phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thu hút được nhiều người tham gia đấu giá.

Như vậy, việc nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để được tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá tài sản mà còn hạn chế số lượng người đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản, nhất là những nhà đầu tư quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng; đồng thời, việc xử lý tình trạng người trúng đấu giá “bỏ cọc” phải được xử lý bằng các hình thức khác chứ không chỉ bằng cách quy định nâng mức tiền đặt trước.

“Tuy nhiên trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu để hoàn thiện quy định tiền đặt trước theo hướng tăng theo lũy kế sau mỗi bước giá khi sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản nhằm ngăn chặn việc người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường trong quá trình đấu giá nhưng sau đó bỏ cọc”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết.

Về chế tài xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá tại Điều 70, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản mà vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị huỷ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo quy định tại Điều 87 của Luật Đấu thầu năm 2023 nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong hoạt động đấu giá tài sản.

Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá; quyết định cấm tham gia hoạt động đấu giá phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời gửi đến Bộ Tư pháp và phải đăng tải trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung này.

Đối với quy định về hủy kết quả đấu giá tài sản tại Điều 72 và hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tại Điều 73, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có quy định về các trường hợp tranh chấp hợp đồng, hợp đồng vô hiệu và thẩm quyền của Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết tranh chấp hợp đồng; trong đó có quy định về việc huỷ bỏ hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, phạt hợp đồng... Do đó, tại khoản 2 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản chỉ quy định mang tính nguyên tắc về thẩm quyền của Toà án theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tuy nhiên, UBTVQH xin ghi nhận ý kiến của đại biểu và đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể trong hệ thống pháp luật; nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản để bảo đảm phù hợp và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an

Trong phiên làm việc chiều 21/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV với 468/469 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo Tờ trình về việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự kiến, bố trí Quốc hội tiến hành nội dung này cùng nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày 21/5 và phiên họp sáng ngày 22/5/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO