Biển đảo

Quảng Trị: Hướng đến vùng bờ biển có kinh tế xanh, thông minh

Thanh Tùng 30/08/2023 - 18:28

(TN&MT) - Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được triển khai sẽ góp phần thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh và hướng đến một vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị có kinh tế xanh, thông minh; tài nguyên được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm.

Để thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã ban hành Quyết định số 782/QĐ - UBND, ngày 21/4/2023 về việc phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Theo đó, khu vực vùng bờ của tỉnh là nơi tập trung những hoạt động kinh tế - xã hội. Cùng với đó là các tác động do biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong những năm qua đã và đang gây sức ép rất lớn đối với các hệ sinh thái vùng bờ.

Do đó, cần thiết phải thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị nhằm giúp nâng cao khả năng chống chịu, phục hồi của hệ thống tự nhiên và xã hội trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực trên vùng biển và ven biển.

6.jpg
Biển cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh là vùng biển đẹp, giàu tiềm năng du lịch. Ảnh: Thanh Tùng

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được triển khai sẽ góp phần thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh và hướng đến một vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị có kinh tế xanh, thông minh; tài nguyên được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm; môi trường vùng bờ biển và hải đảo trong sạch, xã hội văn minh và hài hòa với thiên nhiên… Thời gian thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị từ năm 2023 - 2030.

Nội dung của Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị gồm thành lập Ban điều phối thực hiện chương trình. Xây dựng cơ chế phối hợp đa ngành, đa bên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị. Xây dựng công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ với việc xây dựng các quy định về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp quy mô của tỉnh, môi trường nông thôn, nông nghiệp ven biển.

Quy hoạch nền làm cơ sở cho quy hoạch ngành (trên cơ sở quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ quốc gia); xây dựng và vận hành hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị, kết nối với hệ thống cấp trung ương.

Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng chính sách và tham gia thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị với việc thành lập tổ chuyên gia, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ Quảng Trị trực thuộc Ban điều phối thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị; tham vấn có sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng.

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường vùng bờ Quảng Trị với việc tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng môi trường vùng bờ; xác định các vấn đề môi trường vùng bờ; tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch. Điều tra, đánh giá nguồn ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Quảng Trị với việc xác định và đánh giá các nguồn chất thải trong phạm vi tỉnh Quảng Trị đưa vào vùng biển ven bờ; điều tra, đánh giá lượng chất ô nhiễm từ các tỉnh lân cận đưa vào vùng biển ven bờ Quảng Trị

Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phối hợp liên tỉnh trong bảo vệ môi trường vùng bờ và biển nhằm đề xuất cơ chế phối hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải chất ô nhiễm vào vùng bờ biển Quảng Trị. Đánh giá tổng thể đa dạng sinh học vùng bờ biển và đảo Cồn Cỏ phục vụ quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững; điều tra bổ sung đa dạng sinh học vùng bờ biển và đảo Cồn Cỏ.

Đánh giá tổng thể cũng như xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học vùng bờ Quảng Trị và mở rộng diện tích bảo tồn biển, đảo Cồn Cỏ. Phân tích, xác định các mâu thuẫn, xung đột trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên vùng bờ và giải pháp giải quyết mâu thuẫn, xung đột…

Tiến hành phục hồi các hệ sinh thái vùng bờ biển, đảo cùng với việc tái tạo nguồn lợi và phục hồi hệ sinh thái vùng bờ và đảo. Đánh giá và dự báo các tác động của các hiện tượng khí hậu, hải dương học cực đoan và nước biển dâng đến vùng bờ biển Quảng Trị. Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường vùng bờ Quảng Trị. Tăng cường thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ Quảng Trị. Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý rác thải nhựa đại dương vùng biển ven bờ của tỉnh.

Nghiên cứu điều tra khảo sát nhằm xác định nguyên nhân xói lở vùng biển tỉnh Quảng Trị và đề xuất các giải pháp khắc phục. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị. Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính bền vững hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Trị. Tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát tài nguyên, quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ Quảng Trị. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ biển Quảng Trị…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Hướng đến vùng bờ biển có kinh tế xanh, thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO