--Quảng cáo---

Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng, tiến độ công tác xây dựng giá đất

Đất đai - Phạm Hoạch - 13:56 10/09/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết các vướng mắc, nâng cao chất lượng, tiến độ công tác quản lý, xây dựng giá đất trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và UBND các địa phương đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt hơn 200 phương án giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường, GPMB; bố trí tái định cư; tính tiền thuê đất theo hình thức thuê đất hàng năm; tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc xây dựng, xác định giá đất cụ thể vẫn còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Nguyên nhân được xác định là do hồ sơ pháp lý khi trình thẩm định giá đất chưa đầy đủ; còn nhầm lẫn, phải điều chỉnh, bổ sung; việc chấm điểm hiệu chỉnh mức theo tiêu chí thẩm định còn sai sót, không đồng nhất; việc thay đổi quy hoạch trong quá trình định giá đất làm ảnh hưởng đến tiến độ định giá; việc quy định thời gian thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chưa sát thực tế dẫn đến mất nhiều thời gian.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp, cụ thể như: Cần thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ pháp lý, phương pháp tính giá; kiểm tra tài sản so sánh để xác định doanh thu đảm bảo tính tương đồng; khi xác định chi phí cần chỉ rõ cơ sở pháp lý; tăng cường giám sát, xác nhận của chính quyền địa phương; thống nhất các yếu tố giả định chung để áp dụng đồng nhất khi sử dụng phương án thặng dư để xây dựng phương án giá đất.

Dự án cao tốc Vân Đồn- Móng Cái đang được các đơn vị khẩn trương thi công đảm bảo đúng tiến độ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn Thành nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng giá đất là nhiệm vụ quan trọng. Bởi nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ tác động đến hiệu quả nguồn lực, phục vụ kế hoạch đầu tư công và kế hoạch dự toán của các địa phương, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của công tác xây dựng giá đất, đúng quy định, đảm bảo thông thoáng trong quá trình giải quyết. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ đất đai, khung giá đảm bảo phù hợp, sát với mục tiêu, định hướng phát triển, điều kiện thực tế tại từng khu vực. Các sở, ngành, địa phương cũng cần quan tâm quản lý, kiểm soát giá đất, đặc biệt các dự án để không bị thổi giá, lợi dụng quy hoạch, dự án để thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường, khó khăn cho GPMB, khó khăn cho quá trình đầu tư.

Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiến nghị, đúc kết nội dung, tham mưu UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo đơn vị có thẩm quyền, điều chỉnh quy định pháp luật. Giao Sở TN&MT, Sở Tài chính sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá và tham khảo giá để làm căn cứ rà soát; xây dựng kế hoạch tập huấn thẩm định, quan tâm đến đội ngũ làm phương án giá đất. Trong tháng 10/2021, các địa phương phải tổng hợp, đề xuất kế hoạch, phương án đấu giá, phương pháp thẩm định năm 2022 về UBND tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO