Quảng Ninh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở TN&MT

05/03/2018 20:35

(TN&MT) - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa làm việc với Sở TN&MT về công tác quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty...

(TN&MT) - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa làm việc với Sở TN&MT về công tác quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng), hoạt động khoáng sản trên địa bàn và Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Hiện tại, Tổng Công ty Đông Bắc đang quản lý sử dụng trên 15,5 triệu m2 đất. Trong đó, diện tích đất được giao 322.600m2, diện tích đất được thuê trên 13,4 triệu m2, diện tích đất đang quản lý sử dụng chưa làm thủ tục thuê 582.600m2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường tại những đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc vẫn còn những khó khăn như: Một số dự án triển khai thủ tục thuê đất chậm, nhiều điểm quy hoạch còn chồng chéo, tự ý điều chuyển các khu đất đã thuê cho nhau…
Quảng Ninh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở TN&MT
Khai thác than tại Quảng Ninh
Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh đến năm 2020 do Sở TN&MT làm chủ đầu tư với số đầu tư trên 1.100 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến 2017, dự án đầu tư thiết bị, đo đạc bản đồ, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ nay đến năm 2020, dự án sẽ hoàn thành việc đo đạc thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đầu tư thiết bị cho cán bộ nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ… đảm bảo vận hành hệ thống thông tin đất đai hoàn chỉnh trên nền tảng công nghệ thống nhất trong theo quy chuẩn.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở TN&MT báo cáo đầy đủ đánh giá cụ thể việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc. HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ kiểm tra thực địa để hoàn thiện biện pháp quản lý nhà nước đơn vị khai thác khoáng sản, đảm bảo tuân thủ các quy định về đất đai, khoáng sản và môi trường. Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh đến năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý đất đai đối với từng địa phương và toàn tỉnh, song thời gian qua, dự án bị kéo dài, vốn bố trí dàn trải, tiến độ chậm. Chất lượng của dự án chưa đáp ứng được các mục tiêu quản lý nhà nước về đất đai. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến dự án…

Ông Ký nhấn mạnh thêm, Sở TN&MT phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thành đo đạc hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo chính xác, khách quan thực tế của từng địa phương trên nền tảng môi trường công nghệ đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh. Đồng thời, công khai bản đồ đo đạc địa chính. Các sở, ngành và địa phương cung cấp dữ liệu, xây dựng hồ sơ, chỉnh lý biến động.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO