--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 50,72%

Môi trường - Võ Hà - 12:53 15/03/2022

(TN&MT) - Tại tỉnh Quảng Ngãi, diện tích rừng đủ tiêu chí để tính toán tỷ lệ che phủ rừng là 261.499,28 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đang đạt 50,72%.

Theo Quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, tính đến ngày 31/12/2021, tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh là 261.499,28ha (chưa kể diện tích rừng trồng chưa thành rừng 72.020,69ha); trong đó: rừng tự nhiên 106.771,81ha, rừng trồng 154.727,47ha.

Tỷ lệ che phủ rừng (không tính cây trồng phân tán) đạt 50,72% tăng 0,49% so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cây trồng phân tán) đạt 51,75% tăng 0,48% so với cùng kỳ năm trước.

qngai2.jpg
 Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 50,72%

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến rừng hàng năm; thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định; cung cấp số liệu, bản đồ về hiện trạng tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp cho các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan để sử dụng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất giữa kết quả thống kê, kiểm kê đất đai với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng đất quy hoạch lâm nghiệp theo quy định; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, các Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo đúng quy định.

trongrung1.jpg
Tuổi trẻ Quảng Ngãi tích cực trồng rừng nâng độ che phủ rừng

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, công tác theo dõi diễn biến rừng trong thời gian qua được Chi cục Kiểm lâm quan tâm chỉ đạo, đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Sở NN và PTNT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, với nguồn lực đầu tư hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm, vì vậy việc đầu tư hiện đại hóa nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong giám sát tài nguyên rừng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO