Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

Anh Dũng | 10/07/2020 16:24

(TN&MT) - Ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn số 3113/UBND-NNTN V/v triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Thực hiện nội dung Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 9 (mục IV) Điều 1 Quyết định số 957/QĐ-TTg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO