--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường

Đất đai - 15:24 17/05/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 349/QĐ-UBND, 350/QĐ-UBND và 351/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn, công trình: Khu dịch vụ văn hóa, du lịch phía Tây khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và công trình: Khu xử lý rác thải xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.

Dự án Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)
Dự án Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo Quyết định số 349/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn, tại xã Tịnh An và phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi như sau:

​ STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

Đất nông nghiệp tại xã Tịnh An:

 

1

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1

1,0

2

Đất trồng cây hàng năm  thuộc vị trí 1

1,0

 

Đất nông nghiệp tại Phường Trương Quang Trọng:

 

3

Đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1

1,19

 

Đất ở tại nông thôn (tại xã Tịnh An):

 

4

Đất ở thuộc vị trí 1, khu vực 3

1,3

 

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn, tại xã Tịnh An và Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi trong năm 2019 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

* Theo Quyết định số 350/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu dịch vụ văn hóa, du lịch phía Tây khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, như sau:

 TT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

Đất nông nghiệp:

 

1

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1

1,22

2

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 3

1,22

 

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu dịch vụ văn hóa, du lịch phía Tây khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức trong năm 2019 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

* Theo Quyết định số 351/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu xử lý rác thải xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, như sau:

 TT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

Đất nông nghiệp:

 

1

Đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1

1,22

 

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu xử lý rác thải xã Đức Lân, huyện Mộ Đức trong năm 2019 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO