--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: 17.000 ha rừng được bảo vệ từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng

Khoáng sản - Lan Anh - 08:19 13/09/2019

(TN&MT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 17.000 ha rừng được bảo vệ từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng. Đặc biệt, chính sách này đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân sống gần rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng đã mang lại hiệu quả thực sự về bảo vệ rừng
Thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng đã mang lại hiệu quả thực sự về bảo vệ rừng

Thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng đã mang lại hiệu quả thực sự về bảo vệ rừng và cải thiện thu nhập cho những người bảo vệ rừng, đặc biệt là những hộ dân nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, đã có 140 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, 19 chủ rừng là cộng đồng dân cư, 05 chủ rừng là tổ chức Nhà nước (BQL rừng phòng hộ các huyện) và 01 chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp với khoảng 1.400 hộ gia đình ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chi trả  hơn 3,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng.

Khu vực chi trả cao nhất là 1,3 triệu đồng/ha/năm, tương ứng với mức thu nhập của 1 hộ gia đình tại khu vực này là 6,12 triệu đồng/năm (lưu vực Hà Nang); lưu vực cho đơn giá chi trả thấp nhất là 79.000 đồng/ha/năm, tương ứng với mức thu nhập của 1 hộ gia đình tại khu vực này là 1,1 triệu đồng/năm (lưu vực Nước Trong).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, chỉ mới có 2 loại dịch vụ môi trường rừng được triển khai chi trả, gồm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với sản xuất, kinh doanh thủy điện và chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với sản xuất, kinh doanh nước sạch.

Diện tích rừng được khoanh nuôi bảo vệ ngày càng tăng
Diện tích rừng được khoanh nuôi bảo vệ ngày càng tăng

Để góp phần bảo vệ rừng bền vững và xóa đói giảm nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan lập Đề án thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp, đối tượng phải chi trả là các cơ sở sản xuất công nghiệp, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện; lập Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cung cấp các quy hoạch, dự án, tài liệu, số liệu liên quan đến tình hình hoạt động của các cơ sở trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác xây dựng các đề án, nhiệm vụ.

Phối hợp với các chủ rừng tổ chức tiến hành tổng kết các mô hình thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hiệu quả tốt về bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế, thu nhập, đặc biệt là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và những trường hợp thực hiện không tốt để phổ biến, rút kinh nghiệm và làm bài học cho các đối tượng trên các địa bàn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO