Đất đai

Quảng Nam: Rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc đất đai tồn đọng

Anh Dũng 02/04/2024 - 19:59

Để có hướng tháo gỡ, giải quyết các trường hợp vướng mắc, tồn tại, kéo dài trong lĩnh vực đất đai ở các địa phương trong tỉnh, ảnh hưởng đến Nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc rà soát, tổng hợp, tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai ảnh hưởng đến Nhân dân.

qn.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai ảnh hưởng đến Nhân dân

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, tiếp thu ý kiến của các địa phương, Sở, ngành để phân nhóm các vấn đề hiện nay còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm trong lĩnh vực đất đai ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT xây dựng Biểu mẫu báo cáo nội dung, thông tin và hướng đề xuất giải quyết, kiến nghị của địa phương theo từng nhóm vấn đề; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 5/4/2024 để chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, kịp thời gửi báo cáo về Sở TN&MT để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và các Sở, ngành liên quan phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương giải quyết, đảm bảo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo về thực trạng và đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động hiện nay của các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, huyện, Đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Hội đồng xét nguồn gốc đất cấp xã, đề xuất hướng giải quyết để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động so với hiện nay.

Trên cơ sở báo cáo của Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 25/4/2024 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao cho các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, chủ động giải quyết hoặc phối hợp giải quyết theo thẩm quyền đối với các vướng mắc về đất đai; chỉ kiến nghị các nội dung nêu trên đối với những vấn đề phức tạp, quy định của pháp luật chưa rõ ràng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc đất đai tồn đọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO