Quảng Nam: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua quản lý bền vững tài nguyên rừng

Lan Anh| 10/06/2020 09:22

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2030.

Mục tiêu phấn đấu giữ nguyên diện tích rừng tự nhiên hiện có 466.113 héc ta và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên thông qua việc tăng cường bảo tồn, bảo vệ rừng cũng như các biện pháp làm giàu rừng. Tăng độ che phủ rừng nói chung lên 61% vào năm 2025 thông qua các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng. Tăng diện tích rừng sản xuất chứng chỉ quản lý rừng bền vững đến năm 2030 có ít nhất 15% diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC, trong đó rừng trồng cây gỗ lớn đạt 28.000ha.

Quảng Nam sẽ phục hồi 34.000ha rừng sản xuất

Đồng thời phục hồi 230.000 lượt héc ta rừng, bao gồm 7.500ha rừng đặc dụng, 190.000ha rừng phòng hộ và 34.000ha rừng sản xuất. Giảm 14,17 triệu tấn CO2 từ rừng vào năm 2030, trung bình giảm khoảng 1,18 triệu tấn CO2 mỗi năm. Cải thiện và tăng cường quản trị rừng trong tỉnh, đặc biệt là thông qua các nỗ lực để giao và khoán 359.000ha rừng, trong đó giao 61.000ha rừng/đất rừng phù hợp cho các hộ, cộng đồng dân cư và giao 298.000ha rừng cho các ban quản lý rừng...

Nâng cao nhận thức của tất cả các bên liên quan về sự cần thiết mạnh mẽ và khẩn trương triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao năng lực của các cơ quan có liên quan và các chủ rừng, bao gồm các hộ gia đình và cộng đồng để bảo tồn hiệu quả, quản lý bền vững và tăng cường chất lượng rừng.

Tăng diện tích rừng sản xuất chứng chỉ quản lý rừng bền vững đến năm 2030 

Căn cứ vào các tiêu chí, 11 huyện, thành phố, 44 xã, các cộng đồng dân cư, hộ gia đình, công ty lâm nghiệp, hợp tác xã, các ban quản lý rừng và khu bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học được lên kế hoạch tham gia vào việc thực thi hoạt động REDD+.

Các khu vực triển khai hoạt động REDD+ được lựa chọn dựa trên tiêu chí như rừng tự nhiên giàu/giá trị trữ lượng các bon cao; đối mặt với đe dọa mất rừng/suy thoái rừng; có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị dịch vụ hệ sinh thái; khu vực đất trống, bị thoái hóa nặng nề. Ưu tiên nằm ở các hệ thống lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; đất lâm nghiệp có sẵn (cho trồng rừng/trồng lại rừng) hoặc phù hợp với các chương trình, chính sách của tỉnh, có tính khả thi, năng lực và sự sẵn sàng của các bên liên quan (ban quản lý rừng, cộng đồng địa phương...).

Dự kiến nhu cầu vốn hơn 4.065 tỷ đồng từ các nguồn chính là ngân sách nhà nước, chi trả dịch vụ môi trường rừng, nguồn ODA và phi chính phủ, huy động từ doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua quản lý bền vững tài nguyên rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO