Quảng Nam: Đảm bảo thu gom, vận chuyển xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19

Lan Anh| 23/08/2021 17:14

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định 2409/QĐ-UBND về ban hành hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn này được áp dụng để quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Cơ sở y tế, các Khu cách ly (bao gồm: cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và các khu vực cách ly khác), các khu vực phong tỏa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thu gom rác thải tại khu cách ly tập trung cho người nhập cảnh ở Thăng Bình, Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm soát tốt chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID19 (tại các Cơ sở y tế; các Khu cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và các khu vực cách ly khác (sau đây gọi là Khu cách ly); các khu vực phong tỏa; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp) theo địa bàn/phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh trong quá trình quản lý chất thải; đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế và các đối tượng liên quan trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải y tế lây nhiễm. Trong đó, chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, các Khu cách ly, các khu vực phong tỏa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác có liên quan.

Tất cả những người tham gia quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Cơ sở y tế, các Khu cách ly, các khu vực phong tỏa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh đúng quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quản lý. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình phát thải, quản lý chất thải trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ứ đọng chất thải, nhất là chất thải lây nhiễm trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tất cả nhân viên thu gom rác thải nguy hại đều được trang bị đồ bảo hộ y tế

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tham mưu quản lý chất thải đáp ứng với từng cấp độ dịch và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chủ động liên hệ với UBND các tỉnh, thành phố để lựa chọn các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế phù hợp tại các tỉnh, thành phố khác (trong trường hợp năng lực của các cơ sở xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh không còn đảm bảo xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19).

Công an tỉnh tăng cường biện pháp nghiệp vụ phát hiện các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Quảng Nam có 2 đơn thị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại là Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường Quảng Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh chịu trác nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Đảm bảo thu gom, vận chuyển xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO