--Quảng cáo---

Quảng Nam: Các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có ý kiến của Thường trực HĐND

Đất đai - 06:43 19/01/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 149 /QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

 

Không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ảnh Minh Hậu
Không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ảnh Minh Hậu

Theo đó, Quảng Nam sẽ triển khai thực hiện danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 gồm: 1.391 danh mục với tổng diện tích 5,295.00 ha. Trong đó có 1.187 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 3,010.76 ha (đất chuyên trồng lúa nước 191.93 ha, đất trồng lúa nước còn lại 42.69 ha, đất rừng phòng hộ 117.08 ha và đất rừng đặc dụng 28.14 ha) và 204 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 2,284.24 ha (đất chuyên trồng lúa nước 198.54 ha, đất trồng lúa nước còn lại 16.43 ha, đất rừng phòng hộ 1.63 ha và đất rừng đặc dụng 4.0 ha).

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, có 448 danh mục, tổng diện tích là 449.52 ha (đất chuyên trồng lúa nước 247.01 ha, đất trồng lúa nước còn lại 62.3 ha, đất rừng phòng hộ 107.38 ha và đất rừng đặc dụng 32.14 ha). Trong đó, 315 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 300.09 ha (đất chuyên trồng lúa nước 163.13 ha, đất trồng lúa nước còn lại 39.13 ha, đất rừng phòng hộ 54.09 ha và đất rừng đặc dụng 28.14 ha) và 133 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 149.43 ha (đất chuyên trồng lúa nước 83.88 ha, đất trồng lúa nước còn lại 23.17 ha, đất rừng phòng hộ 53.29 ha và đất rừng đặc dụng 4.0 ha).

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2013.

Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi rừng và đất rừng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng
Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi rừng và đất rừng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng

Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi rừng và đất rừng đúng quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng; việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác phải đảm bảo quy định pháp luật.

Đối với 88 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 chưa đảm bảo thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư,... tiến hành rà soát chặt chẽ về cơ sở pháp lý, nguồn vốn đầu tư của từng dự án, đảm bảo tính khả thi và chỉ được triển khai thực hiện khi đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định.  

Các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp trước khi trình cơ quan cấp trên; đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; quán triệt nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

UBND huyện, thị xã, thành phố, phải chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính khả thi khi đề xuất các dự án cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đất ở có sử dụng đất trồng lúa nước ở địa phương mình. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đăng ký đối với những danh mục dự án đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua, đưa vào kế hoạch sử dụng đất nhưng liên tiếp 02 năm không triển khai thực hiện để có hướng xử lý cụ thể.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO