--Quảng cáo---

Quảng Bình: Công khai hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản

Xã hội - Hồng Thiệu - 22:20 23/04/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn về việc công khai hơn 1.000 giấy phép hạn ngạch khai thác thủy sản vùng khơi.

Theo đó, ngày 22/4/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 621/UBND-KT về việc công khai hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi.

Tổng số hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi tỉnh Quảng Bình cấp phép là 1.207 giấy phép, gồm: Nghề lưới kéo 13 giấy phép, nghề lưới vây 119 giấy phép, nghề lưới rê 165 giấy phép, nghề câu 355 giấy phép, nghề chụp 527 giấy phép, nghề khác 5 giấy phép, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản 23 giấy phép.

Số hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi đã cấp đến ngày 12/4/2021 là 1.043 giấy phép, gồm: Huyện Quảng Ninh 6 giấy phép, thành phố Đồng Hới 174 giấy phép, huyện Bố Trạch 293 giấy phép, thị xã Ba Đồn 344 giấy phép, huyện Quảng Trạch 225 giấy phép và huyện Tuyên Hóa 1 giấy phép.

Tỉnh Quảng Bình cấp phép 1.207 giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo đơn vị chuyên môn, xã, phường có nghề cá thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho tỉnh; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản theo Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực thủy sản sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác thủy sản được quy định tại khoản 5 Điều 50 Luật Thuỷ sản năm 2017 cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết, giám sát và thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản tổ chức thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp đủ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên của tỉnh, vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần yêu cầu Chi cục Thủy sản kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi đã được cấp đảm bảo không để xảy ra trường hợp tàu cá đủ điều kiện nhưng không còn hạn ngạch để cấp phép; việc chuyển đổi giấy phép giữa các nghề trong tổng hạn ngạch giấy phép đã được cấp phù hợp định hướng phát triển khai thác thủy sản của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO