Quản lý tài nguyên và môi trường cần có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng giai đoạn

Tuyết Chinh – Khương Trung| 11/08/2020 16:09

(TN&MT) - “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững theo hướng đảm bảo tính tổng thể liên ngành, liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn”.

Đó là quan điểm bao trùm và xuyên suốt trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 mà đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu Đảng bộ TN&MT xác định.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Khương Trung

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT sáng 11/8, đồng chí Lại Xuân Lâm cho biết, Đảng bộ Bộ TN&MT đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều nội dung mới, phức tạp, nhạy cảm trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, khẳng định vai trò vị thế quan trọng của ngành tài nguyên môi trường.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các mặt công tác xây dựng Đảng. Đó là công tác giao dục chính trị, tư tưởng đã tạo sự thống nhất và hành động trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ ổn định.

Công tác xây dựng tổ chức đảng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể có bước phát triển mới, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả.

Nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ TN&MT cần nhận diện đúng thời cơ và thách thức; làm rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai trên cơ sở tranh thủ thời cơ, vượt qua các thách thức để đạt được mục tiêu đề ra. Điều đó đòi hỏi việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới cần nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, cần xác định rõ quan điểm bao trùm và xuyên suốt trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới là: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững theo hướng đảm bảo tính tổng thể liên ngành, liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dàu, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn.

Các chỉ tiêu lớn mà Đại hội đã đề ra là rất cao, điều đó thể hiện quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Để đạt được các chỉ tiêu đó, đồng chí Lại Xuân Lâm cho rằng, cần có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Khương Trung

Trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng bộ Bộ TN&MT tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc theo hướng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, tránh hành chính hoá; nghiên cứu, lựa chọn xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề và các chủ trương, giải pháp thiết yếu trong công tác xây dựng Đảng; chú trọng nhiệm vụ trọng tâm; điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, người đảng viên làm chủ đề” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đi sâu tìm tòi, suy nghĩ những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ hoặc đề xuất giải quyết những vấn đề này sinh từ thực tiễn.

Song song với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ướng 4 khoá XI, khoá XII; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

“Đảng bộ Bộ TN&MT phải phấn đấu là đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu trong toàn Đảng bộ Khối về việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Đây vừa là mong muốn, vừa là yêu cầu của BCH Đảng bộ Khối đối với Đảng bộ Bộ TN&MT như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị.

Ngoài nhiệm vụ thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị để đánh giá công tác nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, Đại hội còn nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên hiệp kỳ 2020-2025 – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội – thật sự là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực để gánh vác nhiệm vụ, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ, bầu Đoàn đại biển của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

“Với quyết tâm và khí thế mới, trong những năm tới, Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ tiếp tục có những hoạt động sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu đưa Đảng bộ Bộ TN&MT trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, đồng chí Lại Xuân Lâm tin tưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý tài nguyên và môi trường cần có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng giai đoạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO