PVFCCo tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

PV| 06/05/2022 06:54

Thực hiện hướng dẫn số 220-KH/ĐU ngày 24/3/2022 và Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn), sáng ngày 5/5/2022, Đảng ủy Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ IV, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

0e1ebca54054ec85d178441861e74390.jpg
Đồng chí Hoàng Trọng Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Dũng đã khẳng định đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong TCT, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, kết hợp nghiên cứu tài liệu, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn TCT, đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời vận dụng sáng tạo những nội dung trong kết luận, Quy định vào lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của TCT, đơn vị, cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy TCT… gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” để có các giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

903feeabc3570242d4ecc297d90d09df.jpg
Đồng chí Tô Đại Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo viên truyền đạt và quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị là đồng chí Tô Đại Phong - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM. Báo cáo viên đã trình bày với hội nghị vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; truyền đạt, quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và thông tin về Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt của mọi vấn đề, quan trọng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ.

Đồng chí đã chỉ ra các nguyên nhân, phương thức kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên cần luôn “Tự soi - Tự sửa”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện mỗi cá nhân cũng như xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

ee1e5f40d405824c7bec7d887e13cdac.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Cùng trong Hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong cũng đã thông tin đến các đồng chí tham dự Hội nghị về tình hình chính trị trong nước và quốc tế; tình hình chiến sự Nga-Ucraina...

Sau thời gian nghiên cứu, học tập khẩn trương nghiên túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị, để tăng cường công tác tiếp tục tự học tập, các đảng viên, cán bộ tham dự hội nghị được yêu cầu viết bài thu hoạch gửi về cho các chi/đảng bộ mà mình đang công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PVFCCo tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO