--Quảng cáo---

Phù Yên (Sơn La): Giao nhiệm vụ cho các đơn vị tăng cường bảo vệ môi trường

Môi trường - Nguyễn Nga - 11:15 28/10/2022

(TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1735/UBND gửi các phòng ban, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị-xã hội; Hội đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các các phòng ban, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các tổ chức hội đoàn thể; UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nhiều chất thải ảnh hưởng tới môi trường.

Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện và từng đối tượng, địa bàn các xã, thị trấn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên toàn huyện.

anh(1).jpg

Huyện Phù Yên đẩy mạnh triển khai các quy định về bảo vệ môi trường trên toàn huyện.

Giao Phòng TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện quy định về bảo vệ môi trường nông thôn; thẩm định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện về cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường. Chỉ đạo UBND cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường theo thẩm quyền và thực hiện trách nhiệm quản lý về môi trường của cấp xã.

Tổ chức các lớp tập huấn nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Công an huyện chỉ đạo các phòng, đội nghiệp vụ triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường tới các tổ chức, thành viên, hội viên. Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm tới cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để xử lý theo quy định.

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường tới người dân. Thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO