--Quảng cáo---

Phú Yên: Doanh nghiệp khoáng sản nợ nghĩa vụ tài chính hơn 20 tỷ đồng

Khoáng sản - Mỹ Bình - 21:57 22/10/2021

(TN&MT) - Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, đến nay có 49 doanh nghiệp, 9 hộ, cá thể hoạt động khai thác khoáng sản còn nợ hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng và 8 đơn vị chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hơn 3,8 tỷ đồng.

Tại Báo cáo số 503 ngày 28/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, cho biết trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản, bên cạnh một số đơn vị thực hiện tốt, chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính vẫn còn một số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

Đến nay, còn 49 doanh nghiệp và 9 hộ, cá thể còn nợ hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền 17.544.886.324 đồng; có 8 đơn vị (9 mỏ) chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền 3.830.835.449 đồng.

Mỏ khai thác đá ở huyện Sông Hinh

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản số 4983, ngày 21/10/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm theo chức năng và thẩm quyền đối với các đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là đối với 8 doanh nghiệp chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoặc đã ký quỹ nhưng chưa đầy đủ và các trường hợp còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo số liệu cung cấp của Cục Thuế tỉnh.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo điểm c, khoản 1, Điều 58 Luật Khoáng sản năm 2010 đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản theo điểm a, khoản 2, Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010.

Khai thác cát ở sông Ba tỉnh Phú Yên

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên giao Cục Thuế tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán thuế hàng năm.

Đơn vị nào cố ý không thực hiện hoặc chậm thực hiện mà không phải nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Có biện pháp truy thu các loại thuế, phí đối với các đơn vị kê khai không đúng sản lượng thực tế và xử lý nghiêm các doanh nghiệp kê khai thiếu trung thực, gian lận.

Mỏ khai thác cát ở sông Đà Rằng tỉnh Phú Yên

Cùng đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh phối hợp Cục Thuế tỉnh trong việc xử lý, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm kê khai, thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các dự án có hoạt động khai thác khoáng sản.

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo các dự án, phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời cung cấp thông tin, số liệu về việc ký quỹ của các tổ chức, cá nhân, nhất là các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện việc ký quỹ hoặc chậm thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, đôn đốc và xử lý nghiêm theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO