Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác CCHC tại Sơn La

20/07/2019 14:29

(TN&MT) – Ngày 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh Sơn La.

a1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Từ năm 2018 tới nay, tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị về công tác CCHC, ban hành 268 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, đã hoàn thành 66/66 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra; đến hết tháng 6/2019, hoàn thành 35/71 nhiệm vụ, đạt 49,29%.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 4 cuộc gặp gỡ, đối thoại với 300 DN, HTX và nhiều hội nghị liên quan đến CCHC, kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính (TTHC), nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế…

Tăng cường rà soát, đơn giản hóa TTHC trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại các lĩnh vực ngành quản lý như Văn phòng UBND tỉnh giảm 50%; Sở Nội vụ giảm 34,5%; Sở Tài chính giảm 11,9%; Sở TN&MT giảm 10,4%...

Tỉnh đã ban hành quyết định công bố 23 danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành; thực hiện đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 1.696 thủ tục, gồm 1.292 thủ tục cấp tỉnh, 292 thủ tục cấp huyện, 112 thủ tục cấp xã; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền.

a2
Quang cảnh buổi làm việc

Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giúp công tác chỉ đạo, điều hành theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí. Kết quả, toàn tỉnh có 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 12/12 huyện, thành phố, 204/204 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế 1 cửa. Từ năm 2018 tới nay, toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.874.399 hồ sơ, đang giải quyết 4.263 hồ sơ.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tỉnh đã ban hành 13 Đề án kiện toàn, sắp xếp cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, các đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực xây dựng, tư pháp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa – thể thao và du lịch, TN&MT…

Đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách công vụ, viên chức. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp với 14 nhóm thủ tục/253 dịch vụ công trực tuyến thuộc các sở, ban, ngành; 9 nhóm thủ tục/100 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và 01 nhóm thủ tục/5 dịch vụ công trực tuyến cấp xã.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong thực hiện công tác CCHC. Dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng các chỉ số CCHC mà tỉnh Sơn La đạt được rất đáng ghi nhận, nằm trong top các tỉnh có điểm cao trong 3 năm qua.

Các thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng; nỗ lực hơn nữa trong triển khai khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; sớm tham gia hệ thống thông tin và đăng ký hộ tịch toàn quốc; phân định rõ ràng và phù hợp chức năng của các cơ quan hành chính để tránh chồng chéo, thẩm quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước tốt hơn; quan tâm đẩy mạnh thực hiện hồ sơ hóa, số hóa, xây dựng phần mềm chính sách những người có công; tháo gỡ nút thắt khi chỉ số CCHC cao (17/63) nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh lại thấp (56/63)…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận và hoan nghênh những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong phát triển KT-XH 07 tháng đầu năm 2019 và thực hiện công tác CCHC thời gian qua.

“Tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi mới về tư duy kinh tế, phát triển kinh tế xã hội với 7 chương trình kinh tế trọng tâm. Tỉnh đã quan tâm nghiên cứu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển kinh tế xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, khuyến khích doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với phát triển cơ sở công nghiệp chế biến để dần xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu của địa phương, đưa nông sản Sơn La vươn ra cả nước và thế giới. Điều này đã phản ánh rõ nét nhất kết quả cuối cùng của CCHC, chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước kiến tạo, hành động, phục vụ người dân – doanh nghiệp” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

a4
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác thăm Nhà tù Sơn La

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Sơn La cần thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, gắn CCHC với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, gắn kết chặt chẽ CCHC với thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, công tác CCHC của bộ, ngành, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trong CCHC từng ngành, lĩnh vực, góp phần xây dựng Sơn La thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên toàn tỉnh, thực hiện tốt kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các rào cản thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh. Tập trung tổng kết, đánh giá, nhân rộng thí điểm các sáng kiến cải cách. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác.

Triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ với CCHC, trước mắt, tiếp tục triển khai hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử. Rà soát lại tổ chức dịch vụ công trực tuyến hiện nay, kết hợp rà soát thủ tục hành chính, từ đó, xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp công tác CCHC tại Sở Tài chính và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; đến thăm, tặng quà 02 hộ gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thành phố Sơn La; thăm một số mô hình cây ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác CCHC tại Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO