Xã hội

Phát triển hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025

Bảo Hà 19/11/2023 - 07:49

(TN&MT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025.

eb82203f-94bd-4384-90ac-544aca428d03.jpg
Xây dựng mô hình HTXNN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Theo kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTXNN theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển HTXNN gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa HTXNN trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn.

Đối với số lượng HTXNN phải đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTXNN trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, xây dựng ít nhất 5 mô hình HTXNN điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTXNN đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên.

Ngoài ra, mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX; vận động từ 40-50% tổng số hộ nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia là thành viên HTXNN. Phấn đấu đưa giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng ít nhất 10%; doanh thu tăng ít nhất 20%; khoảng 30% HTXNN có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với đó, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 60 HTXNN ứng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Có khoảng 30% cán bộ quản lý HTXNN được đào tạo nghề giám đốc HTXNN theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và PTNN và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành HTXNN. Đồng thời, hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển HTXNN.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp như: Xây dựng mô hình HTXNN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTXNN. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTXNN. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTXNN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh HTX và các tổ chức chính trị - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO