Môi trường

Phân vùng bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh

Phạm Oanh 27/02/2024 - 15:51

(TN&MT) - Thực hiện quy định của Chính phủ, thời gian qua, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xác định cụ thể phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng trên địa bàn. Cùng với đó là lộ trình di dời cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch.

Mới đây, cử tri thành phố Hà Nội đã đề nghị Chính phủ sớm quy định việc xác định phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh và có cơ chế chính sách phục vụ việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc không phù hợp quy hoạch.

2056_quy_hoach.jpg
Các tỉnh, thành phố đang xác định cụ thể phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh

*Về vấn phân vùng bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Chính phủ quy định việc xác định phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng; hướng dẫn xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh.

Thực hiện quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định, trong đó, đã quy định cụ thể về phân vùng môi trường nói chung và phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh nói riêng.

Việc phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác được thực hiện theo tiêu chí về yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật.

Việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trong quy hoạch tỉnh gồm: Điều tra, đánh giá các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường; Xác định mục tiêu bảo vệ môi trường đối với khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường; Xác định phương án về vị trí, quy mô, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý.

*Về di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc không phù hợp quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường về quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải… phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường.

UBND tỉnh ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định trên.

Thực hiện các quy định nêu trên, trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã và đang xác định cụ thể phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phân vùng bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO