Petrovietnam: Vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn

Thương Thương| 04/04/2023 12:53

(TN&MT) - Ngày 2/4 tại Phú Yên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) đã đồng hành, tham dự Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ VII - năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi xanh”.

Đúng như mục đích, ý nghĩa mà Diễn đàn hướng tới: Diễn đàn là sự kiện truyền thông thực hiện lộ trình cam kết của Việt Nam tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” (Net Zero) vào năm 2050; tại COP27 về giải pháp chuyển đổi năng lượng để thực hiện cam kết khí hậu... được các nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà báo triển khai; là dịp để cùng nhìn lại một năm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và triển khai các hoạt động hiện thực hóa cam kết của Chính phủ;

Đặc biệt, với tinh thần cầu thị, lắng nghe để thấu hiểu, Diễn đàn đã mở ra cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đóng góp ý tưởng, sáng kiến, đề xuất giải pháp trong kiểm soát kiểm kê khí nhà kính, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, thực hiện kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero. Những ý tưởng, sáng kiến, đề xuất giải pháp trình bày tại Diễn đàn sẽ là những kiến thức, kinh nghiệm và bài học quý cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên (PV GAS, PVFCCo) tham khảo để thực hiện sứ mệnh chuyển đổi xanh.

anh-4-petrovietnam.jpg
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với các chuyên gia về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi của Petrovietnam

Bên cạnh đó, sự có mặt của đại diện các cơ quan, địa phương đã giúp đưa tiếng nói của các doanh nghiệp đến gần hơn với nhà quản lý. Ở đó, thông qua ý kiến của doanh nghiệp, nhà quản lý sẽ hiểu hơn về thực tế triển khai chính sách kiểm soát kiểm kê khí nhà kính, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, thực hiện kinh tế tuần hoàn để có những điều chỉnh kịp thời…

Đồng thời, đưa ra những kiến nghị trong việc xây dựng và ban hành chính sách để quản lý và phát triển doanh nghiệp ngày một hiệu quả và đáp ứng được những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như góp phần thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp phát triển theo hướng “xanh và bền vững”. Đúng như phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo: “Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” là sự kiện quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến từ nhận thức sang hành động thực hiện “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”; Là dịp để Nhà doanh nghiệp chung tiếng nói với Nhà quản lý - Nhà báo, từ đó, chung hành động thực hiện hiệu quả việc “Sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu vì một Việt Nam xanh và thịnh vượng”.

anh-1-petrovietnam.jpg
Petrovietnam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi

Không chỉ được nói lên tiếng nói của mình, đến với Diễn đàn, Petrovietnam và các doanh nghiệp còn được tiếp nhận những giá trị nhân văn rút ra từ quy luật tự nhiên qua cách mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh: “Khi chúng ta có thái độ ứng xử tử tế với thiên nhiên bằng những hành động dù nhỏ nhưng thiết thực, chính là chúng ta đang nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình”.

Cũng tại Diễn đàn, phát biểu của các lãnh đạo, các nhà quản lý, nhà báo đã phản ánh rõ nét khát vọng và nỗ lực chuyển đổi xanh của Việt Nam. Đó là: “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước ta luôn xác định trong các văn kiện hoạch định đường lối về phát triển kinh tế - xã hội đất nước”; “Công tác tuyên truyền đã tham gia tích cực vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, thông tin quá trình xây dựng và phản biện chính sách, góp phần xây dựng thể chế phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu đề ra của chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh”. Đây cũng là điều thức tỉnh mạnh mẽ trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của Petrovietnam và các đơn vị thành viên để góp phần hòa vào công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước, chung tay vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn.

anh-5-petrovietnam.jpg
Tại cuộc hợp cập nhật công tác chuyển dịch năng lượng ở Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã chỉ đạo cụ thể các phòng, ban chuyên môn của Tập đoàn để sẵn sàng cho chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh

Đặt ra yêu cầu chuyển đổi xanh tại Diễn đàn là hàng loạt mục tiêu: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế;… Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe người dân làm mục tiêu hàng đầu; Bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường.

Trong Chiến lược xây dựng và phát triển, Petrovietnam luôn nhận thức chuyển dịch năng lượng là xu hướng tất yếu không thể thay đổi và Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên không những không thể đứng ngoài mà còn phải là những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đồng lòng, chung tay và nỗ lực của Tập đoàn cùng toàn thể các đơn vị thành viên, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Hòa vào làn sóng chuyển đổi xanh, Petrovietnam đã và đang chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động sẵn sàng cho cuộc đại chuyển dịch năng lượng.

anh-2-habeco.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo tặng hoa cho đại diện Petrovietnam và HABECO

Chuyển dịch năng lượng ở Petrovietnam được chia thành 11 nhóm, trong đó tập trung vào lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen/ammonia, hệ thống pin/sạc/lưu trữ năng lượng; xem xét triển khai các giải pháp công nghệ nhằm xanh hóa các nhà máy điện than, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, triển khai tổ chức bộ máy, mô hình quản lý, quản trị cho công tác chuyển dịch năng lượng và có sự phân công phối hợp, hệ thống quản trị chính sách; cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, truyền thông một cách nhất quán về chiến lược, mục tiêu, lộ trình chuyển dịch năng lượng của Petrovietnam...

Để hiện thực hóa, cụ thể hóa vai trò tiên phong, theo Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, Petrovietnam phải thường xuyên cập nhật và nắm chắc xu hướng, phân tích tác động cũng như tốc độ của chuyển dịch năng lượng; bám sát thị trường và hiện trạng nguồn lực của mình. Khi đã xác định được mục tiêu, đưa ra chiến lược rõ ràng thì đồng thời, tổ chức bộ máy và các hệ thống chính sách quản trị có liên quan phải được xây dựng, điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đưa ra giải pháp ứng phó, tận dụng cơ hội trong xu hướng chuyển dịch năng lượng.

anh-2-petrovietnam.jpg
Lãnh đạo Petrovietnam hưởng ứng Lễ trồng cây 2023, Petrovietnam sẽ trồng mới 3 triệu cây đến năm 2025

Hiện nay, đại diện các ban chuyên môn, tổ giúp việc, các đơn vị Vietsovpetro, PVEP, PTSC, PV GAS, PVOIl, BSR, PVFCCo, PVCFC... đã báo cáo, cập nhật việc triển khai công tác chuyển dịch năng lượng, đồng thời đưa ra những phân tích, giải pháp, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây là những tín hiệu hưởng ứng tích cực từ các đơn vị thành viên.

Và không chỉ tham dự với tư cách là một doanh nghiệp, Petrovietnam còn phải là một đại sứ truyền thông lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chuyển đổi xanh bằng những chính sách truyền thông và hành động thiết thực của mình nhằm góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26, COP27, đặc biệt là Cam kết chính trị Chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế (JETP) vừa được tuyên bố tháng 12/2022… đúng như tinh thần mà Thứ trưởng Bộ TN&MT đưa ra tại Diễn đàn: Mỗi đại biểu tham dự diễn đàn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, hãy là một đại sứ lan tỏa và truyền tải hiệu quả thông điệp chuyển đổi, phát triển xanh, sạch, bền vững để mỗi hoạt động ý nghĩa đó góp phần quan trọng cho công cuộc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của đất nước, vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Petrovietnam: Vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO