Petrovietnam triển khai Nghị quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023

PV| 19/03/2023 09:14

(TN&MT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa ban hành Nghị quyết số 1535/NQ-DKVN ngày 15/3/2023 của Hội đồng thành viên về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

Theo nội dung Nghị quyết, chương trình THTK, CLP năm 2023 nhằm tập trung xây dựng và triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong toàn Tập đoàn để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong toàn hệ thống để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023.

Petrovietnam sẽ xây dựng chương trình trong 5 lĩnh vực hoạt động SXKD chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề lớn còn tồn tại để hoàn thành bàn giao, đưa vào vận hành thương mại và có phương án triển khai khả thi đối với các dự án trọng điểm. Xác định thực hành THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí.

Triển khai đảm bảo phù hợp và đáp ứng đúng mục tiêu Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hành THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 7299/NQ-DKVN ngày 15/12/2021.

01.jpg
Người lao động dầu khí bảo dưỡng Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Nghị quyết đưa ra 13 nhóm giải pháp cần triển khai. Theo đó, tổng hợp, đánh giá để có giải pháp cụ thể đẩy nhanh việc cơ cấu lại Công ty mẹ - PVN và các doanh nghiệp có vốn theo Đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải ngoài lĩnh vực SXKD chính thông qua việc thoái vốn và đảm bảo tập trung vốn vào các lĩnh vực SXKD chính.

Petrovietnam quyết liệt triển khai và ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và các giải pháp quản trị số để thay đổi mô hình kinh doanh, tối ưu chi phí; Thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung, cân đối và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sớm đi vào khai thác, vận hành đúng kế hoạch; Định kỳ rà soát tối ưu hóa danh mục đầu tư; Xử lý kịp thời các khoản đầu tư kém hiệu quả gây ứ đọng tiền vốn.

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá và cập nhật sửa đổi, bổ sung kịp thời các định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên liệu, vật liệu; định mức lao động, tiền lương; định mức sử dụng máy móc, thiết bị làm cơ sở kiểm soát và đánh giá, xác định, định lượng các chỉ tiêu chống lãng phí phù hợp với yêu cầu thực tế. Phát huy sáng kiến và cải tiến, tối ưu hóa kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế tối đa sự lãng phí do lỗi sản xuất, thời gian.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ. Tích cực thu hồi và xử lý công nợ tồn đọng để đẩy nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, giảm tới mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có, thu xếp và giải ngân vốn vay hợp lý…

Nội dung Nghị quyết cũng yêu cầu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thực pháp luật về thực hành THTK, CLP tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của Petrovietnam.

Năm 2022, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác thực hiện tiết kiệm tại Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết kiệm được 4.896 tỷ đồng, vượt 2,1 lần so với mức kế hoạch tiết giảm năm 2022 (kế hoạch tiết giảm năm 2022 là 2.281 tỷ đồng), cao hơn 52,2% (~1.678,5 tỷ đồng - so với thực hiện 2021 là 3.217,5 tỷ đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Petrovietnam triển khai Nghị quyết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO