--Quảng cáo---
  • Ông Nguyễn Đình Trung

Đắk Lắk: Chuyển biến tích cực về quản lý đất đai ở 3 cấp
SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Phạm Hoài - 14:45 11/10/2021
(TN&MT) - Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhìn chung công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), việc phân cấp quản lý theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO