Doanh nghiệp - doanh nhân

Nỗ lực, đồng hành vượt khó vì sự phục hồi và phát triển Petrovietnam

PV 18/05/2023 - 13:32

Trong 2 ngày 18 và 19/5/2023,  tại Hà Nội  sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội các đại biểu sẽ tổng kết những đóng góp quan trọng của Công đoàn Cơ quan vào sự phục hồi và phát triển của Tập đoàn; nêu lên khó khăn, thách thức trong giai đoạn 2018-2023.

Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy, giai đoạn 2018-2023, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và thiên tai, cùng hệ thống cơ chế chính sách đã tác động đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết và kỷ cương, nỗ lực vượt khó, hầu hết cán bộ, nhân viên (CBNV), NLĐ vẫn giữ vững được bản lĩnh chính trị, vượt qua thách thức, sáng tạo, nỗ lực thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong giai đoạn này, Công đoàn Cơ quan tập trung chú trọng tới công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, từng bước đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan, thường xuyên họp thảo luận, lựa chọn, điều chỉnh chương trình hoạt động, đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác, chương trình hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở.

1.jpeg
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tham gia quản lý doanh nghiệp, xây dựng các quy chế, quy định, nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương, quản lý phúc lợi, khen thưởng, các chế độ chính sách..., nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo môi trường làm việc tốt cho NLĐ; phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp, NLĐ, tổ chức công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và phát triển. Đội ngũ cán bộ Công đoàn Cơ quan nhận thức sâu sắc trách nhiệm việc tham gia xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

2.jpeg
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trong quá trình tái cấu trúc, sắp xếp lại toàn diện bộ máy Điều hành Công ty mẹ - Tập đoàn, khiến cho một số ít CBNV, NLĐ băn khoăn, lo lắng về việc làm, đời sống thu nhập... Trước tình hình đó, Công đoàn đã tăng cường các biện pháp, tập hợp thông tin, gặp gỡ lắng nghe ý kiến của NLĐ, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động; phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị của NLĐ; tích cực tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên chăm lo, khích lệ, hỗ trợ khó khăn, chia sẻ động viên kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin cho NLĐ.

3.jpeg
NLĐ Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hưởng ứng Giải chạy bộ online của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 Hiện nay, tổng số lao động tại Bộ máy điều hành Tập đoàn và các đơn vị có đoàn viên thuộc Công đoàn Cơ quan hiện nay là 602 CBNV, đồng thời là đoàn viên công đoàn; trong đó, đoàn viên nữ là 242 người (chiếm 40,06%). Đội ngũ CBNV, đoàn viên, NLĐ thuộc Bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn đa phần có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cao. Các CBNV, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đều được bố trí, sắp xếp làm việc phù hợp với trình độ chuyên môn, trong môi trường quản lý, quản trị chuyên nghiệp; được làm việc tại trụ sở hiện đại, tiêu chuẩn cao; điều kiện, công cụ làm việc đầy đủ, hiện đại. Công tác an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe môi trường luôn được chú trọng, không có sự cố mất an toàn và loại trừ tối đa các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ. Công tác phòng chông cháy nổ đảm bảo tốt, định kỳ CBNV, NLĐ được tập huấn, diễn tập phòng chống cháy nổ.

4.jpeg
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Thành công lớn nhất đối với Công đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ vừa qua là đã đồng hành, chia sẻ, động viên kịp thời thường xuyên đối với đoàn viên, NLĐ tại Cơ quan Tập đoàn cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Công đoàn đã tích cực quán triệt đến CBNV, NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 không để dịch bệnh lây lan rộng, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đoàn viên và NLĐ, coi sức khỏe, tính mạng của đoàn viên và NLĐ là trên hết.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện tiêm phòng Covid-19 (4 mũi) cho CBNV, cán bộ hưu trí dầu khí và người thân của CBNV đầy đủ; kêu gọi đoàn viên và NLĐ tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đơn vị/địa phương nơi công tác và cư trú góp phần khống chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh.

Để ứng phó với tác động kép bởi dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, Công đoàn đã triển khai chương trình hành động với các giải pháp thiết thực như điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tập trung vào mục tiêu chăm lo hỗ trợ NLĐ, động viên NLĐ thi đua vượt khó, sáng tạo, tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh”. 

5.jpeg
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng Bằng khen cho NLĐ tiêu biểu Cơ quan Tập đoàn năm 2022

Có thể khẳng định, giai đoạn 2018-2023 vừa qua là một nhiệm kỳ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ công đoàn, người lao động Cơ quan Tập đoàn, Công đoàn Cơ quan đã bám sát tình hình đặc điểm hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng hành cùng chuyên môn vượt khó thành công, đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và phát triển của Tập đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực, đồng hành vượt khó vì sự phục hồi và phát triển Petrovietnam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO