Ninh Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Tuyết Chinh| 22/07/2021 13:08

(TN&MT) - Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện bằng nhiều hình thức: tổ chức hội nghị tập huấn; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, phổ biến những mô hình điển hình trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời phản ảnh những vấn đề bất cập về ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cộng đồng dân cư…

Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo kịp thời; nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về công tác quản lý môi trường được ban hành nhằm cụ thể hóa các chính sách cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Có thể kể đến như: ngày 14/12/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án số 24/ĐA-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình kiểm soát và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 10/01/2018, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường

Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15/01/2018 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 10/01/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 02/5/2019 về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 20/12/2018 về việc thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 6/3/2019, UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030…

Đáng chú ý, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 về việc ban hành đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo điều hành trên, các cấp, các ngành chức năng chuyên môn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; công tác đốc đốc, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra đã hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (phân bón, xi măng, khai thác, chế biến khoáng sản…).

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về BVMT

Thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (Nghị định 155) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh BÌnh cùng với các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn đến các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, để họ hiểu và thực hiện Nghị định số 155 nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, đã tổ chức 16 hội nghị tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các văn bản dưới luật cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước cấp cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến những mô hình điển hình trong công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, phản ảnh những vấn đề bất cập về ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cộng đồng dân cư; về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng như sóng phát thanh, truyền hình, trên các trang thông tin điện tử của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO