Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai

14/08/2019 11:17

(TN&MT) – Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất phục vụ mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa có Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Anh 1
Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình bên cạnh những kết quả tích cực đã và đang đạt được thì công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh  vẫn còn hạn chế như: tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất đai trái phép vẫn diễn ra; một số công trình, dự án đầu tư triển khai không hiệu quả, để đất bị bỏ hoang gây lãng phí; công tác kiểm điểm, đền bù, GPMB, dồn điền, đổi thửa còn nhiều vướng mắc; việc đấu giá QSD đất, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư còn bộc lộ nhiều bất cập…

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa cụ thể, sát sao, nhận thức pháp luật về đất đai của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai chưa đầy đủ và khoa học. Việc đầu tư ngân sách của địa phương cho công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất để phục vụ công tác quản lý đất đai còn chưa kịp thời, chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất phục vụ mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai và kinh doanh bất động sản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần Kết luận số 36 – KL/TW ngày 06/09/2018 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý và thực hiện nghiêm các chính sách liên quan đến việc tiếp cận đất đai như: Quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, GPMB, đấu giá QSD đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Tăng cường công tác điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Nâng cáo chất lượng cung cấp dịch vụ công của Văn phòng Đăng ký đất đai; tập trung giải quyết cấp GCNQSD đất cho người dân sau dồn điền đổi thửa.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng đất; thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá QSD đất, đảm bảo thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá QSD đất, nhất là tại các vị trí thuộc các khu trung tâm, các khu đất có giá trị thương mại, dịch vụ cao.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, nhất là ở cấp cơ sở trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá QSD đất trái quy định, xây dựng công trình trên đất trái phép.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh của nhân dân liên quan đến đất đai. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai. Bí thư các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo Chủ tịch UBND cùng cấp tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn. Bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn chỉ đạo UBND chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy nếu để xảy ra lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép và Chủ tịch UBND huyện, thành phố liên đới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO