--Quảng cáo---

Những chỉ dẫn về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Soi đường cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Xã hội - Mai Đan - 14:36 26/08/2020

(TN&MT) - Sáng 26/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Quản lý giáo dục phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục”.

Những chỉ dẫn về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Ảnh minh họa

Hội thảo nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), với mục đích tạo ra diễn đàn cho các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chia sẻ những quan điểm, tư tưởng và vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong giáo dục và quản lý giáo dục.

Chủ trì Hội thảo khoa học có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; ThS. Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS.TS. Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.

Tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Hội đồng Biên tập – Xuất bản, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, hoạt động thực tiễn đến từ các cơ quan giáo dục, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước.

Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo: Động lực lớn thúc đẩy đất nước phát triển

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Chí Thành – Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Trong hệ thống tư tưởng của Người, vấn đề giáo dục, quản lý giáo dục được đề cập sâu sắc và có giá trị thực tiễn lâu bền. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ông Phạm Chí Thành – Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu khai mạc hội thảo

Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Người căn dặn, Đảng cần phải chăm lo cho thế hệ trẻ, “đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo cho công tác giáo dục, xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; thực hiện “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục”; triển khai “giáo dục cho mọi người”, “cả nước thành một xã hội học tập”...

Theo ông Phạm Chí Thành, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra nhiều thời cơ và cả những thách thức cho đất nước nói chung và cho ngành Giáo dục nói riêng.

Điều này đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo là động lực lớn để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục vào thực tiễn tổ chức, xây dựng nền giáo dục Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa vừa cấp thiết vừa lâu dài.

Đạo đức và thực hành đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng và hướng đích của giáo dục

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục cho biết, đã có hơn 100 bài viết gửi về Ban tổ chức Hội thảo. Ban tổ chức đã lựa chọn được hơn 70 bài viết có chất lượng để in trong Kỷ yếu hội thảo. Các tác giả là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ giảng dạy ở nhiều cơ quan, đơn vị học viện, nhà trường.

Mỗi bài viết nghiên cứu về một vấn đề khác nhau dưới các góc độ khác nhau, nhưng tựu trung lại là các vấn đề nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục và việc vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu tại hội thảo

“Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, theo từng vấn đề cụ thể, có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục, đồng thời có tiếp cận nhiều nguồn tư liệu mới; khẳng định những chỉ dẫn về giáo dục của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay” - GS.TS Phạm Quang Trung nhấn mạnh.

Quang cảnh hội thảo

Với hơn 50 năm nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: "Di sản Hồ Chí Minh về giáo dục và quản lý giáo dục thể hiện trong một chỉnh thể, thống nhất hữu cơ giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Là một nhà giáo dục lỗi lạc, Người là bậc thầy về phương pháp và một mẫu mực về văn hóa ứng xử. Nổi bật và nổi trội trong di sản Hồ Chí Minh về giáo dục và quản lý giáo dục là đạo đức và thực hành đạo đức. Đây là nền tảng và hướng đích của giáo dục, đặc biệt là giáo dục trẻ em"...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO