--Quảng cáo---
  • nguon nuoc

Quy hoạch nguồn nước đầu tiên của Việt Nam cho lưu vực sông Se San và Srê-pốk ở Tây Nguyên
Tài nguyên nước - Trương Hồng Tiến - 17:32 25/09/2020
(TN&MT) - Để tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong bối cảnh có rất nhiều thách thức tới an ninh nguồn nước quốc gia, các công cụ quản lý đang được ưu tiên xác lập và triển khai thực hiện, trong đó có quy hoạch tài nguyên nước. Trên cơ sở quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang tích cực triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước ở cấp độ quốc gia và vùng cho 10 lưu vực sông liên tỉnh lớn.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO