Đất đai

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn về đất đai trong chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đình Tiệp 10/05/2024 - 14:23

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản 3615/UBND-VX ngày 6/5/2024, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ,TB&XH, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn về đất đai, quy trình thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương.

Trước đó, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tại Thông báo số 03-TB/BCĐ kết luận hội nghị, Ban Chỉ đạo 1838 yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả thực hiện Chương trình 1838.

Phát huy tối đa các nguồn lực (từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương tự vận động, đóng góp của anh em, dòng họ, cộng đồng dân cư…) để quyết tâm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở năm 2024 và cả giai đoạn.

z5427023472394_80ec3fed2771c5d8a9f9b944da2659b8.jpg
Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình 1838 tại cơ sở; thành viên Ban Chỉ đạo 1838 bám sát đơn vị phân công phụ trách để chỉ đạo và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nhất là các địa phương đang gặp khó khăn về nguồn lực vận động (gồm: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Con Cuông).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu vào phần mềm quản lý Chương trình 1838; huyện Kỳ Sơn khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phê duyệt đối tượng có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2023 -2025.

Ủy ban MTTQ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1838) chủ trì tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo 1838 các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn lực thực hiện Chương trình 1838 tại các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Con Cuông.

UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với MTTQ tỉnh, các đơn vị liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy trình thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn về đất đai trong chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO