--Quảng cáo---

Nghệ An: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại BQL quảng trường Hồ Chí Minh

Tiếng dân - 16:30 29/08/2018

(TN&MT) - Từ năm 2015 đến nay, Ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An) đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác thu, chi tài chính; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý đất đai; công tác tổ chức cán bộ…  

Theo đó, tại Kết luận số 489/KL-UBND, ngày 20/7/2018 “Kết luận thanh tra tại Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ” của UBND tỉnh Nghệ An đã làm rõ nhiều sai phạm của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (sau đây gọi tắt là Ban quản lý quảng trường) từ năm 2015 đến nay.
 

Địa điểm Ban quản lý quảng trường cho thuê đất trái quy định (Giáp mặt đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh)
Địa điểm Ban quản lý quảng trường cho thuê đất trái quy định (Giáp mặt đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh)

Cụ thể, năm 2015, Ban quản lý quảng trường đã tiến hành thu tiền một số dịch vụ nhưng không nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định mà để lại quỹ đơn vị sử dụng. Năm 2016, Ban quản lý quảng trường thanh lý ô tô, thu về số tiền gần 50 triệu đồng, tự hạch toán vào nguồn thu đơn vị, không nộp vào ngân sách là sai quy định. Tính đến ngày 31/12/2017, số dư của việc thu tiền dịch vụ (tiền điện các hộ kinh doanh) từ các năm trước cộng lại là gần 130 triệu đồng, Ban quản lý quảng trường không hạch toán số tiền này vào doanh thu, không đưa khoản thu này vào nguồn thu đơn vị.
 

Địa điểm Ban quản lý quảng trường cho thuê đất trái quy định (Giáp mặt đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh)
Địa điểm Ban quản lý quảng trường cho thuê đất trái quy định (Giáp mặt đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh)


Ngoài ra, việc thu tiền dâng hoa của các đoàn khách, đơn vị không mở sổ theo dõi; Phiếu đăng ký dâng hoa không ghi số thứ tự hoặc ghi số thứ tự không liên tục. Đặc biệt, kết luận thanh tra chỉ rõ, việc thu tiền dầu đèn (tương tự tiền công đức) tại phòng thờ Bác Hồ trong 3 năm, số tiền hơn 162 triệu đồng là trái quy định. Bởi, theo các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An thì Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ là công trình lịch sử - văn hóa, không phải là di tích hay thắng cảnh, do đó không được đặt hòm công đức. Mặt khác, việc mở két công đức không đúng quy định, không tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị, khi mở két không có giám sát của cơ quan tài chính cấp trên.
 

Trụ sở Ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh, nơi để xảy ra hàng loạt sai phạm
Trụ sở Ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh, nơi để xảy ra hàng loạt sai phạm

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, việc giao khoán các hoạt động dịch vụ tại quảng trường không thông báo niêm yết công khai, chào hàng mà tự ấn định mức giá giao khoán là chưa đúng với các quy định của pháp luật. Việc hợp đồng giao khoán trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô các năm 2017, 2018 nhưng căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An là không phù hợp, vì Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND nêu trên đã được thay thế bằng Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).
 

Về các khoản chi, qua kiểm tra hồ sơ, kết quả thanh tra cho thấy, việc chi tiền chăm sóc cây xanh, cây cảnh, bồn hoa và trồng mới thảm cỏ tại Quảng trường, giá trị thực tế thực hiện trong 3 năm (2015 – 2017) thấp hơn giá trị quyết toán là hơn 325 triệu đồng. Việc ban quản lý Quảng trường cho Hội sinh vật cảnh sử dụng điện nước để phục vụ mục đích kinh doanh là không đúng; Một số hợp đồng, chứng từ thanh toán có sai sót, không phù hợp với hồ sơ thực tế.
 

Về xây dựng cơ bản, Ban quản lý quảng trường thực hiện xây dựng một số hạng mục công trình không có sự giám sát cộng đồng của UBND phường Trường Thi. Đặc biệt, Ban quản lý quảng trường đã thanh toán vượt quá phần chi bảo dưỡng Tượng đài Bác Hồ (số tiền gần 40 triệu đồng) cho Viện vật liệu xây dựng, đến nay chưa thu hồi được. Ban quản lý quảng trường không mở sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả của các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; Ban quản lý dự án không có các chứng chỉ (chứng chỉ quản lý dự án, chứng chỉ đấu thầu) theo quy định; 3/4 công trình thiếu thủ tục bảo hành.
 

Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Nghệ An
Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Nghệ An


Về thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, Ban quản lý quảng trường chưa cho cán bộ, người lao động lập hồ sơ, thủ tục có liên quan đến Luật thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Ban quản lý quảng trường đã kê khai Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu các dịch vụ chưa đúng quy định, dẫn đến nộp thiếu số thuế phải nộp, số tiền hơn 90 triệu đồng.
 

Cũng tại bản kết luận thanh tra của UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ rõ, việc Ban quản lý quảng trường cho thuê đất kinh doanh trong khuôn viên quản trường là vi phạm Luật đất đai 2013, quy hoạch xây dựng và tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể, trong khoảng thời gian 4 năm (2015 – 2018), Ban quản lý Quảng trương đã cho ông Nguyễn Văn Hà thuê 150m2  đất để kinh doanh cá cảnh, tổng số tiền hơn 250 triệu đồng; cũng thời gian trên, Ban quản lý quảng trường cho DNTN Trung Kiên thuê 2.000m2 đất kinh doanh cây cảnh, tổng số tiền hơn 430 triệu đồng. Mới đây, Ban quản lý quảng trường tiếp tục cho Công ty TNHH Hùng Hương thuê đất kinh doanh (giáp đường Hồ Tùng Mậu), số tiền 88 triệu đồng. Hiện tại doanh nghiệp đã nộp tiền, san sửa mặt bằng nhưng chưa kinh doanh.
 

Về công tác tổ chức cán bộ, Kết luận tranh tra cũng chỉ rõ, việc Ban quản lý quản trường giao bà Lương Thị Nam làm phụ trách kế toán thời gian 3 năm, 7 tháng, trước khi bổ nhiệm Kế toán trưởng là vi phạm các quy định của pháp luật (vì thời gian phụ trách Kế toán tối đa là 01 năm).
 

Để xảy ra hàng loạt sai phạm kéo dài, nêu trên, Kết luận thanh tra chỉ rõ nguyên nhân, là do: Công tác quản lý điều hành của lãnh đao Ban quản lý quảng trường chưa tốt; thực hiện không nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác của đơn vị; thiếu công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, chi tiêu của đơn vị; trình độ năng lực của một số cán bộ, viên chức tại Ban quản lý quảng trường chưa cao; Cơ quan quản lý cấp trên (Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An) thiếu sâu sát…
 

Chịu trách nhiệm chính về các sai phạm nói trên thuộc về Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, cán bộ, viên chức Ban quản lý quảng trường được giao thực hiện nhiệm vụ… Đồng thời, trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về Sở Văn hóa Thể thao, trong đó chủ yếu là lãnh đạo Sở được phân công theo dõi, phụ trách cũng như các phòng ban chuyên môn được giao nhiệm vụ theo dõi đơn vị.
 

Trước các sai phạm trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban quản lý quảng trường phải nộp lại số tiền hơn 317 triệu đồng (trong đó hơn 90 triệu đồng tiền Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu so với quy định; gần 50 triệu đồng thanh lý ô tô chưa nộp vào ngân sách; 128 triệu đồng thu dịch vụ của các hộ dùng điện tại quảng trường và hơn 48 triệu đồng tiền dầu đèn tại phòng thờ Bác Hồ). Đồng thời, thu hồi số tiền hơn 325 triệu đồng từ Hội sinh vật cảnh Nghệ An, do sai sót trong việc lập hồ sơ dự toán và hợp đồng chăm sóc cây cảnh, bồn hoa… Giao ban quản lý quản trường làm thủ tục nộp về ngân sách Nhà nước số tiền còn dư nguồn kinh phí không tự chủ năm 2017, số tiền gần 158 triệu đồng; Thu hồi từ Viện vật liệu xây dựng số tiền gần 40 triệu đồng, do đã thanh quá vượt quá khối lượng công trình bão dưỡng Tượng đài Bác Hồ.
 

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý quảng trường chấm dứt việc cho các tổ chức, cá nhân thuê đất trong phạm vi được giao quản lý để sử dụng vào mục đích kinh doanh khác; thanh lý các hợp đồng và thu hồi các diện tích đất đã và đang giao cho các tổ chức, cá nhân trưng bày, sử dụng kinh doanh cây cảnh, cá cảnh.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan; từ đó có hình thức hoặc đề cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo đúng quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO