Nghệ An: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa

Đình Tiệp| 26/12/2020 07:05

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 751/KH-UBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa và Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Kế hoạch nêu trên nhằm mục đích huy động các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia một cách thiết thực, chủ động trong hoạt động quản lý, sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Làm sạch ven biển Cửa Lò

Thực hiện tinh thần nêu gương trong cuộc chiến chống rác thải nhựa. Qua đó, lan tỏa và làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy sinh học trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, tiến tới từ bỏ thói quen từ bỏ sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy sinh học và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nội dung triển khai của kế hoạch nêu trên là tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với sản phẩm nhựa và chất thải nhựa. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng năm xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông về rác thải nhựa gắn với việc tổ chức Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An còn được giao thực hiện Đề án “Thực trạng phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp quản lý, thực hiện nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm là nhựa hoặc nguyên liệu đầu vào là nhựa; chủ động phối hợp với các cấp, ngành về biện pháp quản lý đối với nguồn nguyên liệu và chất thải có nguồn gốc từ nhựa.

Hội phụ nữ xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) thu gom phế liệu bán tái chế để mua thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Để đạt mục tiêu, Kế hoạch còn đề ra các giải pháp chủ yếu như: Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương; điều ra, khảo sát, rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO