Nghệ An: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm phải trả phí 17.000 đồng/m3

Đình Tiệp| 11/08/2021 16:25

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025. Trong đó, việc sử dụng khu vực biển để nhận chìm sẽ phải trả phí là 17.000 đồng/m3.

Theo đó, Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp quy định tại Điều 31 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ.

Tại Quyết định, UBND tỉnh Nghệ An giao mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Nghệ An quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng

Cụ thể, Nhóm 1: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm với mức thu 17.000 đồng/m3.

Nhóm 2: Sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, các công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của các cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách với mức thu 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Sử dụng khu vực biển để làm vùng phục vụ hoạt động nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; khai thác dầu khí; khai thác khoáng sản; trục vớt hiện vật, khảo cổ với mức thu 7 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 3: Sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các công trình khác trên biển với mức thu 6,5 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 4: Sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện với 5,5 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 5: Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá với mức thu 4,5 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 6: Sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng sóng, gió, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác với mức thu 4,5 triệu đồng/ha/năm.

Đối với những hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể theo quy định như trên, UBND tỉnh xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của Sở Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Bãi bỏ Quyết định số 38a/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm phải trả phí 17.000 đồng/m3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO