--Quảng cáo---

Nghệ An: Phát triển du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Du lịch - Đình Tiệp - 15:23 28/10/2020

(TN&MT) - Đó là mục tiêu được UBND tỉnh Nghệ An đưa ra tại Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về Phê duyệt nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Mục tiêu của việc Phê duyệt nhiệm vụ Chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020; triển khai các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn, xác định những vấn đề chính tác động tới quá trình phát triển và quản lý, các định hướng phát triển chủ yếu của du lịch Nghệ An để hoàn thiện hệ thống chính sách hướng dẫn các hoạt động du lịch ở địa phương; đề xuất các giải pháp khả thi, xác lập cẩm nang tra cứu, hệ thống các công cụ thực hiện các chiến lược then chốt nhằm phát triển du lịch Nghệ An cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trước năm 2030; xây dựng và biên tập cơ sở dữ liệu quy hoạch, đưa ra các định hướng dài hạn của ngành du lịch đến năm 2050 nhằm tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định, nhiệm vụ xây dựng Chiến lược bao gồm 5 nhóm công việc: Nhóm các công việc chuẩn bị; Nhóm các công việc điều tra, thống kê, khảo sát chuyên ngành du lịch; Nhóm các công việc trọng tâm của Chiến lược; Nhóm các công việc hội nghị, hội thảo, công bố Chiến lược; Nhóm các công việc quản lý và công việc khác có liên quan.

Cụ thể, đối với nhóm công việc chuẩn bị, sẽ xây dựng Đề cương Chiến lược; lập nhiệm vụ Chiến lược; lập, thẩm định và phê duyệt tổng thể dự toán kinh phí cho các hợp phần Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Đối với nhóm các công việc điều tra, thống kê, khảo sát chuyên ngành du lịch thì sẽ tiến hành điều tra thống kê ngành du lịch (hạ tầng, nhân lực, sản phẩm, thị trường, điểm đến và tài nguyên du lịch) trên địa bàn tỉnh Nghệ An; khảo sát, thu thập tài liệu, đánh giá hiện trạng hạ tầng, nhân lực, sản phẩm, thị trường, điểm đến và tài nguyên du lịch. Ngoài ra, đối với các nhóm còn lại các bên liên quan sẽ chuẩn bị và thực hiện những nội dung cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An đã nêu rõ tại quyết định này.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO