Nghệ An: Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng ở 4 huyện miền núi

Đình Tiệp| 25/08/2021 09:17

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1,94 tỷ đồng.

Theo đó, tại Quyết định số 3011/QĐ.UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An sẽ có 4 huyện được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng gồm: Huyện Quế Phong; huyện Tương Dương; huyện Kỳ Sơn; huyện Quỳ Châu. Tổng kinh phí hỗ trợ là 520 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ dùng để tập huấn nghiệp vụ du lịch; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Có 4 bản được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng gồm: Bản Cọ Muồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong; bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương; bản Yên Hòa, xã Mỹ Lỹ, huyện Kỳ Sơn; bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 4 bản trên là 220 triệu đồng. Đây là kinh phí để mua bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống; làm hệ thống biển báo, chỉ dẫn.

Thổ cẩm tại làng du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu

Ngoài ra, có 12 hộ gia đình được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Cụ thể, các hộ: Hà Văn Ánh, Lô Văn Xô, Lô Văn Hai ở bản Cọ Muồng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong; các hộ: Kha Thị Lan, Quang Văn Khai, Lô Thị Túc ở bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Dương; các hộ: Kha Văn Nghệ, Lô Văn Đàn, Vi Văn Dũng ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn; các hộ: Sầm Thị Bích, Lữ Văn Dậu, Vi Văn Minh ở bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ cho 12 hộ gia đình là 1,2 tỷ đồng dùng để trang bị nhà vệ sinh, mua trang thiết bị ban đầu.

Được biết, mức hỗ trợ đối với mô hình hộ gia đình là 50 triệu đồng/hộ mua sắm trang thiết bị nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Tổng cục Du lịch. Hộ trợ 50 triệu đồng/hộ mua sắm trang thiết bị ban đầu để phục vụ khách du lịch.

Đối với thôn, xóm, bản hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn, xóm, bản để mua sắm bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống phục vụ hoạt động văn nghệ. Hỗ trợ 15 triệu đồng/thôn, xóm, bản lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển quảng cáp, thuyết minh.

Riêng đối với UBND cấp huyện là hỗ trợ 80 triệu đồng/huyện để tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người dân. Hỗ trợ 100 triệu đồng/huyện để tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng ở 4 huyện miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO