Nghệ An: Đôn đốc triển khai kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

11/04/2018 21:03

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Nghệ An vừa có văn bản hướng dẫn gửi các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An yêu cầu phải triển khai thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.  

Ngày 06/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1754/STNMT.KS gửi các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định tại các Điều 41, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.
 

Nghệ An đôn đốc việc triển khai kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Nghệ An đôn đốc việc triển khai kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

Theo Thông tư 61 thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực hiện các quy định như: Lập, cập nhật, quản lý sổ sách, tài liệu về kỹ thuật, chứng từ, tài liệu về tài chính theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 41 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế ban hành kèm theo Thông tư này.
 

Đối với trạm cân phải lắp đặt cố định, phù hợp với điều kiện địa hình cụ thể của mỏ, đảm bảo kiểm soát được toàn bộ khoáng sản khai thác thực tế, trong đó chủng loại, kích thước của cân đặt tại trạm cân được lựa chọn phù hợp với quy mô, công suất, hạ tầng kỹ thuật của mỏ và loại khoáng sản khai thác, loại phương tiện vận chuyển khoáng sản. Trên cơ sở nguyên tắc nêu trên, tiến hành lựa chọn, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt trạm cân; Hàng năm phải tổng hợp số liệu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm và khối lượng đất đá thải (nếu có) để đưa vào báo cáo định kỳ khai thác khoáng sản.
 

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu ghi trong so sách, tài liệu kỹ thuật, hóa đơn, chứng từ tài chính, mẫu biểu thống kê và các tài liệu khác có liên quan để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Việc xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình, phương pháp xác định quy định tại Thông tư này.
 

Theo quy định, những tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm soát sản lượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại: Nghị định số 33/2017/NĐ-CP  ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản;  Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực quản lý Giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013  của Bộ Tài Chính về Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đôn đốc triển khai kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO