Nghệ An: Đốc thúc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

Đình Tiệp| 20/10/2020 08:22

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đang đốc thúc các địa phương thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 531/UBND.NN ngày 06/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1726/STNMT-QLĐĐ đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện.

Tuy nhiên, do khó khăn trong việc bố trí kinh phí thực hiện nên phần lớn các đơn vị cấp huyện đang thực hiện ở bước xây dựng đề cương dự toán kinh phí để đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện.

Nghệ An đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

Để có cơ sở xây dựng các dự thảo Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020 đảm bảo thời gian theo Chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng thời thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 5987/UBND.NN ngày 07/9/2020 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện gửi về Sở TN&MT trước ngày 20/9/2020 để tổ chức thẩm định và tổng hợp các Dự thảo Nghị quyết báo cáo.

Đến ngày 20/9/2020, do chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND các huyện, thành phố, thị xã nên Sở TN&MT Nghệ An đã có Công văn số 5047/STNMT-QLĐĐ ngày 30/9/2020 thông báo lịch tiếp nhận và thống nhất danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Từ ngày 05/10 đến 08/10/2020, Sở cũng đã bố trí cán bộ trực tiếp làm việc với đại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã để tiếp nhận và thống nhất danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, làm cơ sở xây dựng các Dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, là căn cứ để UBND tỉnh và UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện công trình, dự án và giải quyết hồ sơ đất đai cho tổ chức, cá nhân; vì vậy, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đốc thúc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO