--Quảng cáo---

Nghệ An: Chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

Đất đai - Đình Tiệp - 11:49 11/02/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 531/UBND.NN, ngày 06/02/2020 về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cấp huyện.

Trước đó, ngày 20/01/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An có Công văn số 356/STNMT-QLĐĐ về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cấp huyện.

Về vấn đề trên, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước của ngành, địa phương và xác định nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của ngành, địa phương mình và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tỉnh Nghệ An chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cấp huyện

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 47 Luật Đất đai 2013 để lập dự án, đề cương, kinh phí thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cấp huyện.

Giao Sở TN&MT hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cấp huyện, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch.

  • Nghệ An: Phê duyệt điều chỉnh mở rộng thị trấn Nam Đàn
    Xã hội - 16:45 07/08/2019
    (TN&MT)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 2987/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000). Theo đó, quy mô đất đai là 2.245,5ha, dân số là 23.768 người.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO