--Quảng cáo---

Nghệ An: Ban hành Kế hoạch xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Đất đai - 11:07 31/05/2019

(TN&MT)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2020 - 2024.

Mục đích của Kế hoạch số 307/KH-UBND, ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An là thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 đến 2024; Xác định rõ nhiệm vụ trụ trì và nhiệm vụ phối hợp của các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2020 - 2024.
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2020 - 2024.

Việc xây dựng bảng giá đất ngoài căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp định giá đất quy định tại các điều khoản của Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, khung giá đất do Chính phủ quy định; Đảm bảo tính khách quan, toàn diện, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong các quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đó, phải điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá đất thị trường, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành, thị giai đoạn 2015 – 2019; đề xuất bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; tổng hợp kết quả điều tra giá đất theo các tuyến đường chính và theo đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; sau đó xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về bảng giá đất. Sau đó, UBND tỉnh cho ý kiến và HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất rồi tiếp theo UBND tỉnh sẽ ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 2024.

Để thực hiện các công việc trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu câu Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện kế hoạch này. Giao giám đốc các sở: Tài nguyên & Môi trường; Tài chính; Xây dựng…Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan chủ đồng triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, chất lượng; đảm bảo thời hạn các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thẩm quyền được phân công.

Giám đốc Sở TN&MT chịu trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng bảng giá đất theo kế hoạch này; giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Được biết, bảng giá các loại đất tỉnh Nghệ An sẽ phải hoàn thiện để trình lên UBND tỉnh trước ngày 20/12/2019.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO