--Quảng cáo---

Ngành TN&MT TP. Cần Thơ nỗ lực xây dựng thành phố hiện đại, xanh - sạch - đẹp

Ngành TN&MT - LÊ HÙNG - 15:45 01/09/2020

(TN&MT) - Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ TN&MT, của Thành ủy, HĐND và UBND TP. Cần Thơ, ngành TN&MT TP. Cần Thơ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý về tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Qua đó, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Nhiều kết quả nổi bật

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Nhằm đưa công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, Sở TN&MT đã hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố; đồng thời, Sở TN&MT còn tổ chức kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố, dự kiến đến năm 2022 tất cả 9/9 quận, huyện sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, đưa công tác chỉnh lý biến động đất đai và cập nhật hồ sơ địa chính 3 cấp được chặt chẽ, đồng bộ.

“Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 99,81%; công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt tỷ lệ 95%, tạo điều kiện cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động ổn định” - ông Nguyễn Văn Sử cho biết thêm.

Ngành TN&MT TP. Cần Thơ đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày càng được TP. Cần Thơ hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành chủ trương quy hoạch của Nhà nước, từ đó, tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn, TP. Cần Thơ đã hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai với quy mô 400 tấn/ngày, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường đối với rác thải. Cùng với đó, các hoạt động  bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các loại vật dụng nhựa sử dụng một lần được các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị, hội đoàn thể, quận, huyện, người dân tích cực tham gia.

TP. Cần Thơ đã hoàn thành Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đây là cơ sở phục vụ cho việc cấp phép khai thác, quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn thành phố. Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường cũng được ngành TN&MT tiếp tục tăng cường, chủ động thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, việc chấp hành các quy định của pháp luật của người dân và doanh nghiệp dần đi vào nền nếp; kết quả giải quyết khiếu nại đạt trên 90%, đáp ứng mục tiêu không để vụ việc kéo dài, tình hình khiếu nại, tranh chấp đất đai các năm qua đã giảm dần, không còn điểm nóng.

Đối với công tác ứng phó với BĐKH trên địa bàn, TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015 - 2030; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH, Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris về BĐKH và Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 21/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng bộ các giải pháp

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH còn gặp những khó khăn. Quy hoạch các ngành thường không được thực hiện đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác dự báo chính xác về nhu cầu sử dụng đất cũng như về định hướng phát triển và nguồn vốn đầu tư. Điều này làm cho việc bố trí sử dụng đất trên địa bàn thành phố có nhiều thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã có sự đổi mới nhưng chưa trở thành công cụ sắc bén để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chưa tập trung giải quyết được các vấn đề bức xúc trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ đầu tư, một số ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư còn hạn chế; tình trạng chú trọng lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác bảo vệ môi trường còn khá phổ biến; đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH còn hạn chế.

Đoàn viên thanh niên TP. Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho hay: Nhằm phát huy những thành quả đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, khắc phục phó khăn, góp phần cùng sự phát triển chung của thành phố, Sở TN&MT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để cùng ngành TN&MT triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đầu tiên, ngành TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản… thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Cần Thơ. Trong đó, tăng cường chế tài và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và HĐND các cấp.

Tiếp đó, ngành TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ngành TN&MT TP. Cần Thơ sẽ kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan; hiện đại hóa các đơn vị cung cấp dịch vụ công để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, thống nhất trên địa bàn thành phố, đảm bảo công khai, minh bạch; chuyển dần các hoạt động đăng ký, giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử.

Cùng với đó, ngành TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tăng cường việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hình thành các nguồn thu mới từ đất đai để đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT TP. Cần Thơ rất quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Sở TN&MT đã kịp thời chuẩn hóa đầy đủ bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của địa phương trên cơ sở các quyết định của Bộ TN&MT; đồng thời, đẩy mạnh công khai minh bạch các tiêu chí tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng dần qua các năm, từ hạng 14 năm 2015 lên hạng 11 năm 2019; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 61 thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia”. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO