Ngành TN&MT Thừa Thiên – Huế triển khai nhiệm vụ năm 2023

Văn Dinh| 11/01/2023 15:21

Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Quý Phương chủ trì hội nghị.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Ông Lê Bá Phúc, Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế cho biết, năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và Bộ TN&MT cũng như sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của tất cả cán bộ, ngành TN&MT tỉnh đã đổi mới trong công tác điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân và doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành... qua đó, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra.

z4030415106953_e9a6137bdcf505e7f2630cef46cabda2.jpg

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, đến ngày 5/12/2022, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh giao đất 7 trường hợp, với diện tích 16,86 ha; cho thuê đất 60 trường hợp, với diện tích 472,55 ha; thu hồi đất 12 trường hợp, với diện tích 62,3 ha.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất tổ chức kinh tế, tôn giáo lũy kế đến nay toàn tỉnh đã cấp 9.826 giấy với diện tích 217.143,45 ha, đạt 99,95% so với tổng diện tích cần cấp. Trong năm 2022 cấp được 246 giấy chứng nhận với diện tích 679,8 ha. Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với hộ gia đình cá nhân toàn tỉnh lũy kế đến nay đã cấp được 647.029 giấy với diện tích 72.197,01 ha, đạt 99,0%. Trong năm 2022 cấp được 1.927 giấy với diện tích là 158,44 ha.

Từ khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (ngày 21/3/2016) đến nay đã phê duyệt cấp đổi 100.191 giấy chứng nhận đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân và 63.442 giấy chứng nhận đất nông nghiệp theo dự án do các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến. Trong năm 2022 đã cấp đổi 19.860 giấy chứng nhận.

Đến ngày 25/12/2022, thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 2.770,101 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh 1.668,514 tỷ đồng, cấp huyện 1.101,586 tỷ đồng; thu tiền thuê đất toàn tỉnh đạt 1.452,961 tỷ đồng, đạt 1.383,77% kế hoạch giao từ đầu năm (105 tỷ đồng).

Trong năm qua, Sở TN&MT đã thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh 13 hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản. Thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 10,078 tỷ đồng. Hoàn thành việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2022 với 7 vị trí khoáng sản đất làm vật liệu san lấp đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác.

dsc_9320.jpg

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh 15 hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền 2,016 tỷ đồng.

Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2022 tại 64 điểm không khí, 100 điểm nước mặt, 15 điểm nước thải, 11 điểm nước biển ven bờ, 19 điểm nước dưới đất, 18 điểm quan trắc môi trường đất, 42 điểm quan trắc trầm tích. Nhìn chung, chất lượng môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm 2022 hầu hết đáp ứng các yêu cầu về chất lượng môi trường theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Cũng trong năm 2022, ngành TN&MT tỉnh đã triển khai thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 34 tổ chức, đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với 10 tổ chức với tổng số tiền xử phạt 728.000.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền 264.147.000 đồng. Tham mưu chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với 9 tổ chức với tổng số tiền phạt 1.187.000.000 đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền 147.057.985 đồng.

Ngành TN&MT tỉnh cũng đã có nhiều kiến nghị, góp ý, tham mưu cho tỉnh trong việc sửa đổi Luật Đất đai.

dsc_9343.jpg

Lãnh đạo tỉnh tặng thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Sở TN&MT tỉnh, chính quyền địa phương đã kiến nghị, góp ý, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Năm 2022, Sở TN&MT Thừa Thiên – Huế đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua - đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022; xếp loại xuất sắc và đứng thứ 2/21 sở ngành cấp tỉnh về công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2022 (tăng 9 bậc so với năm 2021)

Phát huy nguồn lực để góp phần đưa tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành TN&MT tỉnh dù vừa trải qua một năm khó khăn, đóng góp tích cực vào việc phát triển KT – XH .

dsc_9333.jpg

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Theo ông Phương, năm 2023 là năm tăng tốc nhằm tạo thế và lực vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, góp phần quan trọng trong việc đưa Thừa Thiên – Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ngành TN&MT có ảnh hưởng rất lớn, là lĩnh vực cực kỳ quan trọng, rộng lớn và lãnh đạo tỉnh luôn giành rất nhiều thời gian quan tâm cho ngành, đề nghị ngành cần phát huy tối đa nguồn lực để tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2023 ngay từ bây giờ dựa trên tổng kết, ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

“Yêu cầu ngành TN&MT đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; Tích cực hơn nữa trong việc nghiên cứu tham mưu để khắc phục những khó khăn vướng mắc tồn tại hiện nay để không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, công tác quản lý; Chủ động nghiên cứu đến nội dung việc xác định giá đất nhằm mục đích sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất thì kịp thời ban hành ngay giá đất; Hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị các quy định pháp luật để áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, Sở TN&MT chủ trì phối hợp với địa phương, các ngành tiến hành rà soát khoanh định các khu vực để đưa vào phương án đấu giá khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các dự án trong thời gian đến đảm bảo theo đúng quy định pháp luật...”, ông Phương nhấn mạnh.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân ngành TN&MT đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Năm 2023, ngành TN&MT Thừa Thiên – Huế phấn đấu đạt 99,5% số thửa đất được kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỷ lệ diện tích hoặc thửa đất đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định đối với tổ chức đạt 99,8%; hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đạt 99,5%. Thu tiền sử dụng đất, thuê đất 885.000.000.000 đồng; thu thuê nhà 1.150.000.000 đồng. 50% số phường, thị trấn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; 100% số xã, phường, thị trấn triển khai các mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Thừa Thiên – Huế triển khai nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO